SLF-internationellt, september-oktober 2014

Nyhetsbrevet tar upp ett urval av den senaste tidens internationella händelser som har relevans för  hälso- och sjukvårdsområdet eller läkaryrket. 

Hälsokommissionären delger sina prioritingar

I EU-parlamentets utfrågning av den föreslagna litauiska kommissionären för hälsa och livsmedelssäkerhet Vytenis Andriukaitis framkom det att några av hans prioriteringar är “supporting universal health coverage, strengthening primary care, improving quality and safety, promoting e-health”. Ett kortare inspelning från utfrågningen kan ses här.

Den nya EU-kommissionen låter ansvaret för läkemedel stanna inom hälsoområdet

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker har nu klargjort att det inte blir någon ansvarsförändring i EU-kommissionen för frågor som handlar om läkemedel. Det föreslogs tidigare att läkemedelsfrågorna skulle flyttas från EU-kommissionens Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor (DG Sanco) till Generaldirektoratet för Näringsliv (DG Enterprise and industry).

I september skickade Läkarförbundet ett brev till de svenska EU-parlamentarikerna och uppmärksammade dem på förslaget. CPME och UEMS har tillsänt EU-kommissionens ordförande ett brev (se länk) och betonat att läkemedel har en särställning i jämförelser med andra produkter. EU-kommissionen har nu lyssnat på kritiken och låter  läkemedelsfrågorna ligga kvar hos Generaldirektoratet för hälso- och konsumentfrågor.

Yrkeskort för läkare 2018?

Enligt information från CPME föreslår EU-kommissionen att det så kallade yrkeskortet, som ska underlätta den fria rörligheten för yrkesutövare inom EU, kommer införas för läkare först år 2018. Läkaryrket kommer således inte tillhöra den första gruppen av yrken som inför kortet. Den första gruppen kommer enligt uppgift bestå av sjuksköterskor, farmaceuter, fysioterapeuter, bergsguider samt mäklare. Den andra gruppen består av läkare, specialistsjuksköterskor, specialiserade farmaceuter samt ingenjörer. Yrkeskortet är inte något fysiskt kort utan ett elektroniskt certifikat som skickas mellan myndigheter och som ska snabba på processen att få sin legitimation eller sitt specialistbevis erkänt i ett annat EU/EES-land.

Information om bieffekter av läkemedel

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har sedan 2012 på sin hemsida lagt ut information om biverkningar av läkemedel som godkänts av EMA. Nu kommer det även läggas ut information om biverkningar från läkemedel som godkänts av nationella myndigheter såsom svenska Läkemedelsverket. Såväl patienter och yrkesverksamma kan rapportera misstänkta biverkningar på sidan. Läs mer här.

CPME betonar hälsofrågorna i EUs 2020-strategi

I sitt svar till EU-kommissionen lyfter CPME fram att det måste finnas ett tydligt hälso- och sjukvårdsperspektiv för att uppnå målet om en inkluderande och hållbar tillväxt. Att sjukvården fungerar tillfredställande och att sjukvård ses som en investering har blivit en mycket viktigt fråga i flera länder med vikande ekonomier. Läs mer här.

Antibiotikaresistens - nya åtgärder

EU-kommissionen har antagit ett förslag om veterinärmedicinska läkemedel och foder som innehåller läkemedel. Målet med förslagen är att förbättra djurs hälsa och välbefinnande, bekämpa antibiotikaresistens i EU och främja innovation. Pressmeddelandet kan läsas här.

WHO - förbjud användning av e-cigaretter inomhus

I en ny rapport från WHO så uppmanas länder att förbjuda användningen av e-cigaretter inomhus. WHO vill också se hårdare regler kring reklam för e-cigaretter till icke-rökare och unga. Man anser också att industrin måste sluta använda argument som att e-cigaretter hjälper rökare att sluta röka då det inte finns någon studie som talar för detta. Läs mer här.

Senast uppdaterad 2014-11-27
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Må- tors 9-17, fre 9-13