Vi finns i hela Sverige

Läkarförbundet får legitimitet som läkarnas fackförbund genom att ha många medlemmar. Tillsammans blir vi starka.

Elin
I lokalföreningarnas styrelser finns över 400 aktiva, därtill kommer yrkesföreningarna och klinik- och skyddsombud. De fackligt förtroendevalda representerar förbundet och driver frågorna framåt.

• Lokalföreningarnas styrelser jobbar för att ge läkare inflytande bland annat genom förhandlingar om lokala kollektivavtal
• deltar i löneöversynsförhandlingar
• är remissinstans
• ger råd och stöd till medlemmar

Professionsfrågorna drivs i våra yrkes-och specialitetsföreningar.

Senast uppdaterad 2016-07-06
Medlemsrådgivningen

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
må - tors 9 - 17, fre 9 - 13

Bli medlem idag!

Bli medlem idag>