Primärvården i Kronoberg lider av resursbrist

Primärvården i Kronoberg lider av resursbrist, med en allt mer åldrande läkarkår och med svårigheter för läkare att påverka sin arbetstid. Det slås fast i den nationella primärvårdsenkät som Läkarförbundet genomfört bland 4 000 allmänläkare och ST-läkare i landet.

Läkarförbundet menar att primärvården måste få ökade resurser och ett tydligare uppdrag för svensk hälso- och sjukvård. Detta särskilt i tider där ohälsotalen och kostnaderna för hälso- och sjukvården ökar dramatiskt.

Läs hela debattartikeln (2016-05-12) i Smålandsposten med anledning av dagens möte i Kronoberg, Sverigeronden.

Senast uppdaterad 2016-05-12