Nytt avtal mellan SLF och Almega Vårdföretagarna

I dagarna har Läkarförbundet gjort en översyn med Almega Vårdföretagarna av kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)

Kort innehåller det nya avtalet följande förändringar:

Höjning av beredskapsersättningen för 2017 och ett antal arbetsgrupper att arbeta vidare med återstående frågor. Beredskapsersättning (bundna tiden) utgår med 66 kronor per timme under vardagar och med 133 kronor per timme under sön- och helgdagar. De nya ersättningarna gäller från den 1 april 2017.

 De arbetsgrupper Läkarförbundet och Vårdföretagarna har kommit överens om ska behandla följande frågor:

- Undersöka hur fortbildningen av läkare ser ut. Arbetet ska vara klart under första kvartalet 2018.

- Se över om beredskapsersättning kan utgå med divisor av läkares månadslön istället för som idag med fast krontal.

- Under 2018 ska parterna reda ut skrivningarna om arbetstid och när åtta timmars dygnsvila kan användas under beredskap. Vidare ska parterna reda ut om det är i enlighet med EU-direktivet att låta arbetsgivare och läkare komma överens om avvikelser från arbetstidslagen, istället för arbetsgivare och lokalförening.

- Se över avtalets bestämmelser om timbaserad semesterberäkning och diskutera att dagbaserad semesterberäkning införs och reda ut innebörden av begreppet ”förmåner i form av kost och bostad i 11 §. 

 Vidare har avtalet setts över redaktionellt och då fått en ny disposition.

Läs hela pdf:n>

Senast uppdaterad 2017-12-22