Nordiska läkarförbund kräver vård till papperslösa

Människor som vistas i de nordiska länderna utan uppehållstillstånd får inte den vård som de har rätt till. Det konstaterar de nordiska läkarförbundens etikråd i ett gemensamt uttalande.

Det var under ett möte i Norska Bergen som de nordiska läkarföbundens respektive etiska råd diskuterat gemensamma krav på hälso- och sjukvård till personer som visas i länderna utan uppehållstillstånd.

Råden är eniga om att dessa människor inte ges den hälso- och sjukvård de har rätt till enligt internationella konventioner om mänskliga rättigheter, men också enligt läkares medicinsk-etiska riktlinjer formulerat av den internationella läkarorganisationen World Medical Association.

De nordiska regeringarna uppmuntras att utarbeta regler som uppfyller dessa krav.

Kontaktpersoner:

Trond Markestad                                 
Leder i Rådet for legeetikk i Den norske legeforening
Kontakt: Tlf 97114143

trond.markestad@helse-bergen.no

Thomas Flodin
Ordförande i Svenska Läkarförbundets Etik och Ansvarsvård
Kontakt: Mobil 070-7667230

Thomas.Flodin@slf.se

Samuli Saarni
Ordförande i Finska Läkarförbundets Etiska komité
Kontakt: Heikki Pälve (
heikki.palve@laakariliitto.fi)

Jon Snædal
Chair of The Medical Ethics Committee, Icelandic Medical Association
Kontakt:
jsnaedal@landspitali.is

Poul Jaszczak
eder i Medisinsk etisk komité i Den Almindelige Danske Lægeforening
Kontakt:
Poj@dadlnet.dk

 

Senast uppdaterad 2013-09-02