Förbättringar i kommunala tjänstepensionsavtalen från 1 januari 2018

Läkarförbundet har genom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. 

Förändringarna innebär att pensionsavgiften avsättas oftare, att löneväxling kan ske inom de kommunala pensionsavtalen med deras lägre avgifter och att utbetalningen av pensionen är livslång om inte arbetstagaren aktivt väljer en kortare utbetalningstid.

Läs mer om pension här

Senast uppdaterad 2017-12-12