Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2014-03-25

Genomförande av det moderniserade Yrkeskvalifikationsdirektivet

Sveriges läkarförbund har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Sveriges Tandläkarförbund och Vårdförbundet tagit fram ett förslag för hur det moderniserade Yrkeskvalifikationsdirektivet bör implementeras och uppfyllas för de professioner vi representerar.

Läs mer
2014-03-17

Vårdpersonalens frivilliga insatser utreds

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utreda kraven för att legitimerad vårdpersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet. Det är positivt, liksom att regeringen uttalar att insatserna är mycket betydelse­fulla.

Läs mer
2014-03-12

Ansvar för läkemedelslistan

Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM) har tagit fram ett förslag till policy som preciserar vilket ansvar en läkare har för att läkemedel som han eller hon ordinerar inte krockar med annan läkemedelsbehandling som patienterna står på.

Läs mer
2014-03-04

Halv miljon mer i livslön för män

Manliga läkare tjänar i medeltal 500.000 kr mer i livslön än kvinnliga läkare. Till stor del beror det på att kvinnor tar ett större ansvar för familjen.

Läs mer på Sacos hemsida

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25