Sveriges läkarförbund Students styrelse

Förbundsstyrelsens ledamöter svarar för förbundets verksamhet och är utsedda av fullmäktige.

Förbundsstyrelsen valdes på Fullmäktige 20 november 2016.

 

Alexander Tejera, ordförande
alexander.tejera@slf.se 
Lund universitet
Tel: 070-287 39 43 

Nils Karlsson, vice ordförande
nils.karlsson@slf.se
Karolinska Institutet 

 

Solmaz Golchin, ledamot
solmaz.golchin@slf.se 

Umeå universitet

 

 

 

Christine Chidiac, ledamot
christine.chidiac@slf.se 
Örebro universitet

 

 

 

Hanna Nilsson, ledamot
hanna.nilsson@slf.se 
Linköpings universitet

 

 

 
 
Zoe Altamirano, ledamot
zoe.altamirano@slf.se 
Göteborgs universitet

 

 

 

(Saknas på bild)

Theodor Lav, ledamot
theodor.lav@slf.se 
Lunds universitet  

André Hermansson, ledamot
Karolinska Institutet 

Marcus Andersson, adjungerad
ordf.utland.student@slf.se
Polen

Elsa Kågström, ledamot
Uppsala universitet

 
Senast uppdaterad 2017-05-23