Fullmäktige

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Där fastställs riktlinjerna för verksamheten. På fullmäktigemötet är lokalavdelningarna representerade i förhållande till sitt medlemsantal.

Fullmäktige 2016 19-20 november i Uppsala

Senast uppdaterad 2015-12-22