Välkommen till Smittskyddsläkarföreningens hemsida

En ofta efterfrågad information om smittskydd är smittskyddsläkarnas Smittskyddsblad

Smittskyddsläkarnas adresser hittar du under rubriken Smittskyddsenheter.

Smittkyddsläkarnas och Folkhälsomyndighetens dokument Smittsamma sjukdomar.

SMITTSKYDDSLÄKARFÖRENINGENS STYRELSE 
The Swedish Society for Communicable Disease Prevention and Control

Peter Iveroth (ordförande) sedan 2012-10-18
Eva Gustafsson, (sekreterare) sedan 2012-10-18
Lars Blad  sedan 2011-03-24
Åke Örtqvist  sedan 2011-10-20
Per Follin sedan 2013-10-10

Senast uppdaterad 2016-01-05
Webmaster: Per Follin Smittskyddsläkare Västra Götalandsregionen

E-postadress:
per.follin@vgregion.se

 

Hemsidan senast uppdaterad: 2016-01-05.

Medlemsrådgivning

medlemsradgivningen@slf.se
Tel: 08-790 35 10
Måndag 9-13, tisdag-fredag 9-15