Svensk Geriatrisk Förening bjuder in till årets stora nationella geriatriska sammankomst

 


Svenska Läkaresällskapet, Stockholm 19-20 oktober

 

Program 

 

OBS! Vissa har upplevt problem med att öppna pdf-filen och komma till anmälan Geristriskt Forum, gör ett nytt försök från annan webläsare eller maila anmalan.sgf@gmail.com så får ni program och anmälningsblankett i returmail!

Årets tema handlar om hur rollen som geriatriker kan se ut runt om i landet och i Europa. Allt ifrån en geriatrikers insats på akutmottagning, inom öppenvård, mobila team och arbete på sjukhus, till den palliativa vården. Vi får lyssna till goda exempel där kollegor på olika sätt bidrar till en bättre vård för sköra och äldre patienter.

Geriatriskt Forum är också en viktig mötesplats för nätverkande och en möjlighet att få en uppdatering om det senaste inom geriatrikvärlden både vad gäller forskning och nya satsningar.

Deltagande ST-läkare kan erhålla intyg avseende uppnådda kursmål enl målbeskrivningen.

Skriv redan nu in 19-20 oktober i kalendern!

ANMÄLAN

Vi ses i höst! 

Greger Slättman och Viktoria Bäck Jerlardtz,

Forumgeneraler Svensk Geriatrisk Förening

 

  


 

Planera redan nu för kommande möten!

  • 23-27/7-2017 IAGG, San Francisco
  • 20-22/9-2017 EUGMS, Nice
  • 19-20/10-2017 Geriatriskt Forum, Svenska Läkaresällskapet
  •  14-15/11 2017 Framtidens Medicin & Hälsa,  Stockholm Waterfront

 

 


 

Kurs i Geriatrisk Radiologi

Ile Rousse, Korsika 2 – 9 sept 2017 

Se anmälan och kursbeskrivning

 


Verksamhetschefsdagarna 30 – 31 mars 2017


Värdebaserad vård Tema Åldrande Karolinska sjukhuset

Åhörarkopior


Länk till Palliation ABC och PalliationspraktikanNytt för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kusnkapbasen för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 är färdig och finns nu för hämtning!

Särskilda rekommendationer för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8

 


 

Äntligen finns presentationer från årets Geriatriskt Forum för hämtning!

 

 

 


Defeating Alzheimer’s disease and other dementias:

a priority for European science and society 

 

Prof Bengt Winblad har skrivit en Europeisk plan för vård och forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom i form av ett Commission Paper som publicerades i Lancet Neurology i april 2016. Artikel för hämtning

 

 


Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

-rekommendationer och råd i kortfattade broschyrer

från Stockholms läns läkemedelskommitté 

och från Region Västmandland

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2017-10-16
Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 550 kr, alla övriga 300 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!