Geriatriskt Forskarforum  7:e Februari 2018

 

Det går av stapeln den 7 februari med årsmöte på kvällen. Platsen för mötet är Svenska läkarsällskapet. Aktuell forskning kommer att presenteras från de olika institutionerna i Sverige.

Inbjudan och Program 

Kostnaden för att delta vid mötet är liksom tidigare 900 kronor. Då ingår även lunch och fika.

Anmälan som är bindande görs till Agneta Carlsson, mail: anmalan.sgf@gmail.com senast den 20 januari.


På kvällen den 7 februari kommer vi även att ha svensk Geriatrisk Förenings årsmöte i samma lokaler. Detta avslutas sedan med en 3 rätters middag.


För att komma på årsmötet behöver man ej anmäla sig.
För att följa med på middagen efteråt är kostnaden subventionerad till 650 kronor.

Anmälan görs senast den 20 januari till Agneta Carlsson, mail: anmalan.sgf@gmail.com    
Ange fakturaadress och ev specialkost på anmälan.


Välkommen!
Peter Nordström, SGF

 


 

Planera redan nu för kommande möten 2018

 

7/2 Forskarforum på Läkarsällskapet

7/2 Årsmöte på Läkarsällskapet

12-13/4 Verksamhetschefsdagar på Lejondalsslott, lunch-lunch

13-14/9 Geriatriskt Forum

 Nytt för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kusnkapbasen för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 är färdig och finns nu för hämtning!

Särskilda rekommendationer för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8Defeating Alzheimer’s disease and other dementias:

a priority for European science and society 

 

Prof Bengt Winblad har skrivit en Europeisk plan för vård och forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom i form av ett Commission Paper som publicerades i Lancet Neurology i april 2016. Artikel för hämtning

 

 


Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

-rekommendationer och råd i kortfattade broschyrer

från Stockholms läns läkemedelskommitté 

och från Region Västmandland

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2017-12-11
Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 550 kr, alla övriga 300 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!