Program Geriatriskt Forsknings- och Utvecklingsforum 2017

 

Vi träffas 8-9 februari på Läkaresällskapet i Stockholm

OBS! SGFs årsmöte äger rum på kvällen 8:e feb, innan middagen

Anmälan som är bindande görs till Agneta Carlsson, mail: anmalan.sgf@gmail.com senast den 26 januari. Kostnaden är 900:- per dag. Då ingår även fika den 8 februari och lunch samt fika den 9 februari. 

 


Svensk Geriatrisk Förenings Årsmöte 2017 är 8:e Februari kl 17.30 på Svenska LäkaresällskapetPlanera redan nu för kommande möten!

 • 8-9/2-2017 Geriatriskt Forsknings- och Utvecklingsforum, Svenska Läkaresällskapet
 • 8/2-2017 Kvällstid. Årsmöte Svensk Geriatrisk Förening, Svenska Läkaresällskapet
 • 22-24/3-2017 YGS Ersta Konferens, Stockholm
 • 30-31/3-2017 Verksamhetschefsdagarna, Lejondal
 • 23-27/7-2017 IAGG, San Francisco
 • 20-22/9-2017 EUGMS, Nice
 • 19-20/10-2017 Geriatriskt Forum, Svenska Läkaresällskapet

 


Dags att söka Nordiska kursen i Palliativ medicin

 

Ansök senast 15:e Mars, se mer information om Nordiska kursen

 


Nytt för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kusnkapbasen för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 är färdig och finns nu för hämtning!

Arbetet med Geriatrikens egna särskilda rekommendationer för ST-tjänstgöring pågår för fullt!

 


 

Äntligen finns presentationer från årets Geriatriskt Forum för hämtning!

 

 

 


Defeating Alzheimer’s disease and other dementias:

a priority for European science and society 

 

Prof Bengt Winblad har skrivit en Europeisk plan för vård och forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom i form av ett Commission Paper som publicerades i Lancet Neurology i april 2016. Artikel för hämtning

 

 


Klok läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

En ny broschyr från Stockholms läns läkemedelskommitté som vill förbättra läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre. Syftet är att öka livskvaliteten och minska patienternas risker för symtom och biverkningar genom förbättrad kunskap hos allmänläkare och geriatriker, men även till andra som arbetar med de mest sjuka äldre.

Mer information om publikationen finns här 

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

 • Folkhälsomyndigheten
 • Forte
 • Läkemedelsverket
 • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
 • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2017-01-19
Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 500 kr, alla övriga 250 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!