SFPM:s logotyp

Välkommen till SFPM!

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin. 
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

Nordiska specialistkursen 2017-2019

Information om den Nordiska specialistkursen i palliativ medicin som startar september 2017 finns nu att läsa här.

Ledarskapsprogram för palliativmedicinare!

Palliativt Utvecklingscentrum i Lund erbjuder ett ledarskapsprogram för dig som är läkare med gedigen klinisk erfarenhet inom palliativ vård med start våren 2017. Läs mer här.

Palliativt tema i Läkartidningen!

Läkartidningen vecka 47 är ett temanummer kring Palliativ medicin! Numret innehåller flera artiklar författade av våra medlemmar som uppmärksammar olika palliativa frågor. 

 

Vår- och årsmöte 2017 30-31 mars!

SFPMs vår- och årsmöte äger rum den 30-31 mars 2017 i Linköping. Program och mer information kommer! Boka in dessa datum i kalendern redan nu!

Senast uppdaterad 2015-06-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån - fre 9-12