SFPM:s logotyp

Välkommen till SFPM!

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin. 
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

B5-kurs i Sundsvall - ev platser kvar

En B5-kurs i Palliativ Medicin anordnas i Sundsvall 21-22 april 2016, och det kan finnas platser kvar för deltagare från hela Sverige. Kontakta Matthias Brian för mer info:

matthias.brian(snabela)telia.com

SFPM södra medlems- och årsmöte 14 april

SFPM södra ordnar medlems- och årsmöte den 14 april kl. 9-16 på ;Medicon Village i Lund. Förutom årsmötesförhandlingar kommer kurser som kan användas till att uppfylla krav i specialistansökan anordnas.

Du kan läsa mer här.

Ny läroplan på remiss- tacksam synpunkter!

Här är en första preliminär version av  den nya läroplanen  som arbetsgruppen presenterade på årsmötet. Vi är nu intresserade av att få in era synpunkter. Dessa kan skickas till Carolina Magnusson på mailadress: carolina.magnusson(snabela)regionostergotland.se .
Senast 15:e maj vill vi ha in era synpunkter. Sprid och diskutera gärna dokumentet med palliativa kollegor så vi tillsammans gör det så bra som möjligt!

Curriculumgruppen genom Carolina Magnusson

SEXTONDE SPECIALISTEN i palliativ medicin!

Såvitt SFPM känner till är vi nu minst sexton specialister i palliativ medicin!

Senast uppdaterad 2015-06-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-16, fre 9-13 (sommartid)
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Mån 9-13, tis-fre 9-15
Tel. 08-790 35 70
medlem@slf.se