SFPM:s logotyp

Välkommen till SFPM!

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin. 
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

Kollegialt utbyte/studiebesök?

Vid vårmötet i Malmö diskuterades behovet av kollegialt stöd och möjlighet till utbyte och studiebesök hos varandra. Är du intresserad av att ta emot kollegor till din enhet?

Läs mer

ST-studierektorsnätverk?

Är du studierektor för ST-läkare i Palliativ Medicin? Vill du delta i ett nationellt nätverk för ST-studierektorer som SFPM nu tar initiativ till?

Läs mer

Sista möjligheten till diplomering 31/12 2016

Med anledning av Palliativ Medicins status som egen specialitet har styrelsen beslutat att vi avslutar diplomeringen i Palliativ Medicin. Årets ansökningsomgång kommer bli den sista, så om du fortfarande vill ansökan om att bli diplomerad i Palliativ Medicin, passa på innan den 31 december 2016.

Läs mer

22 SPECIALISTER i Palliativ Medicin!!!

Vi har nu minst 22 specialister i Palliativ Medicin i Sverige enligt Socialstyrelsen (slutet av juni 2016). Stort grattis till alla specialister, och även till den palliativa medicinen i Sverige!

Läs mer
Senast uppdaterad 2015-06-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån - tors 9-15, fre 9-13