SFPM:s logotyp

Välkommen till SFPM!

Svensk Förening för Palliativ medicin är en sammanslutning av läkare och läkarstuderande med intresse för palliativ medicin. 
Föreningens syfte är att främja utvecklingen av palliativ medicin i Sverige genom att verka för god utbildning i ämnet inom den medicinska professionen på alla nivåer, uppmuntra och främja forskning och utveckling inom ämnet samt sprida kunskap om vad som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet inom god palliativ vård.
SFPM är en specialistförening inom Sveriges Läkarförbund och associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.

SFPM södra vårmöte 2017

SFPM södra andordnar tema- och årsmöte 2017-04-26 kl 13-17. Läs mer här.

Material från SFPMs vårmöte 2017

Nu finns alla bilder från SFPMs vår- och årsmöte utlagt. Du hittar länkar till respektive bilder i schemat, vg se här.

Anmälningstid vårmötet förlängd

Anmälningstiden till SFPMs vår- och årsmöte i Linköping 30-31 mars i Linköping har förlängts till 15 mars! Anmälan sker här.

Studierektorsnätverk skapas!

SFPM tar initativ till ett studierektorsnätverk i palliativ medicin som kommer ha sitt första möte i samband med SFPMs Vår och årsmöte i Linköping 30-31 mars 2017. Nätverket har sitt första möte 31 mars kl. 13.30-14.30. Varmt välkommen!!!

Senast uppdaterad 2015-06-05
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12