Påverkansarbete

Läkarförbundet verkar för att skapa goda etableringsmöjligheter för läkare och för att bevara den privata vårdsektorn som en alternativ och erkänd vårdform.

Vi bevakar bland annat utvecklingen av den privata vårdsektorn och förhandlar om läkarvårdsersättningar och arvoden för etablering.

Läs mer om vad Läkarförbundet tycker om hur vårdvalen borde utformas.

Senast uppdaterad 2015-02-11
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12