2004-10-13 Läkarförbundet presenterar ”Etisk vägledning för läkares kontakter med läkemedelsindustri och medicinskteknisk industri”

Läkarförbundets läkemedelsråd samt etik- och ansvarsråd har utarbetat en etisk vägledning för hur läkare bör förhålla sig i olika kontakter med läkemedelsföretag och andra företag som riktar sig till sjukvården. Riktlinjerna bygger på de värderingar som finns i Läkarförbundets etiska regler och riktar sig till Läkarförbundets medlemmar, under såväl arbetstid som fritid. Privatpraktiserande läkare omfattas också i tillämpliga delar. 

– Denna etiska vägledning är ett pionjärarbete där vi från Läkarförbundets sida vill gå i bräschen för en god etik i relationen mellan läkare och läkemedelsindustrin. Läkares oberoende till läkemedelsindustrin ska inte behöva ifrågasättas. Vikten av oberoende förstärks av att industrins produkter finansieras med allmänna medel och att läkares beslut ofta är kostnadsdrivande för samhällsekonomin.

- Genom denna vägledning vill vi hjälpa våra medlemmar med ett rättesnöre i kontakter med industrin, säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande.

Flera lagar och avtal definierar gränser för vad som är tillåtet eller inte i läkares kontakter med industrin. I ett etiskt förhållningssätt ingår inte bara att följa gällande regelverk. För läkare är det särskilt viktigt att hålla en betryggande säkerhetsmarginal och aldrig tangera gråzoner. Läkarförbundets etiska riktlinjer är framför allt en vägledning i hur man tryggar denna säkerhetsmarginal.

– I det enskilda fallet måste läkaren alltid lita till sitt eget omdöme för en korrekt bedömning av relationen med företaget och hur den kan uppfattas av omvärlden. Läkaren bör alltid handla så att man med hedern i behåll och utan tveksamhet kan berätta om sina relationer med företag i branschen för patienter, kollegor, medarbetare, arbetsgivare, uppdragsgivare, vänner och journalister, säger Eva Nilsson Bågenholm.

Läkarförbundets etiska riktlinjer är fördelade i olika avsnitt: Utbildnings-verksamhet, Produktinformation, Gåvor, Uppdrag för industrin och Förtroendeuppdrag samt etisk vägledning för de två specifika kategorierna läkarstudenter och verksamhetschefer. 

Ladda hem dokumentet i sin helhet >

Ytterligare upplysningar:
Eva Nilsson Bågenholm, förbundsordförande och ordförande i Läkemedelsrådet, tfn 070-790 34 00,
Margareta Berg, sekreterare i Etik- och ansvarsrådet, tfn 08-790 33 56,
Elisabeth Frostell, informationschef, tfn 08-790 33 94.

Senast uppdaterad 2004-10-13
Presskontakt

Presstelefon: 08-790 33 32

Presschef:
Presschef, Cecilia Sandahl
Cecilia Sandahl, 070-687 32 42 
cecilia.sandahl@slf.se

Pressbilder ordförande
Pressbilder styrelsen