Stipendier från ”Nanna och Albert Skantzes minne”

Nanna och Albert Skantzes minne är en stiftelse grundad genom donation av framlidna doktor Elsa Skantze, Uppsala. Den har till ändamål att genom utdelande av stipendier främja klinisk medicinsk forskning och utbildning.

Stipendierna ska bereda möjlighet att följa kvalificerad sjukvårdsverksamhet vid utländska institutioner eller att delta i medicinska symposier och kongresser.

Stiftelsens medel förvaltas av Sveriges läkarförbunds centralstyrelse, som också fördelar stipendierna. Följande prioriteringsordning tillämpas vid fördelningen:

  1. Mottagare av stipendium ska vara medlem i Sveriges läkarförbund.
  2. I enlighet med stadgarna ska sökanden bestyrka att den planerade utbildnings- och forskningsresan kan medföra värdefulla kunskaper inom den sökandes verksamhetsområde.
  3. Företräde bland dem som kvalificerat sig ges den med vetenskaplig dokumentation inom det aktuella verksamhetsområdet.
  4. Stipendium ges företrädesvis sådana sökande som arbetar vid enhet som ej utgör högskoleinstitution.
  5. Sökande ska uppge om han/hon för samma ändamål har sökt eller erhållit medel från annan bidragsgivare.
  6. Tidigare eller för närvarande fackligt aktiv sökande äger visst företräde.
  7. Stipendium utgår inte för resa eller symposium som vid ansökningstillfället redan ägt rum.

Den som erhållit stipendium för att följa sjukvårdsverksamhet vid utländska institutioner ska efter avslutad resa lämna en kortfattad skriftlig redogörelse till centralstyrelsen över vad som förevarit.

Ansökan ska vara inlämnad till Läkarförbundet senast den 10 november 2017.
Sveriges läkarförbund, att. Ingela Holtenstam, Box 5610, 114 86 Stockholm

Ladda ner ansökan

Har du frågor kan du kontakta Ingela Holtenstam, 08-790 33 86, ingela.holtenstam@slf.se

Senast uppdaterad 2017-03-20
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12