Karriärmässa Stockholm - SLF

Karriärmässa Stockholm

Datum: 2017-05-06 Kl. 08:30-15:45

Dagen inleds av Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet. Därefter följer tre olika teman; chef- och ledarskap, forskning och e-hälsa. Inom varje tema kommer läkare som valt olika inriktningar i karriären att dela med sig av sin resa. De samtalar sedan på scenen tillsammans med representanter från Läkarförbundets föreningar, råd och delegationer som på olika sätt har aktuellt område på sin agenda.

I pauserna kan du mingla bland utställare från olika branscher, träffa kollegor, äta lunch och fika.

Anmäl dig här

Plats: Konferens & Event 7A, Odengatan 65
Lokal: Loke

Preliminärt program

Programmet uppdateras efterhand föreläsare blir klara.

08.30-09.30 Registrering & kaffe
09.30-10.00 Inledning, Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.
10.00-11.15 Tema: chef- och ledarskap
Cecilia Swärd, specialist i psykiatri. Cecilia har gått ledarskaps-ST och är idag AT-läkarchef i NU-sjukvården, Västra Götalandsregionen.
Ytterligare föreläsare meddelas inom kort.

Samtalsledare: Thomas Lindén, specialist i neurologi och psykiatri, docent och regional chefläkare i Halland. Ordförande i Läkarförbundets chefsförening och ledamot i Förbundsstyrelsen.

11.15-12.15 Lunch på plats med tid för mingel

12.15-13.15 Tema: forskning
Carl-Johan Sundberg, legitimerad läkare och professor i molekylär- och tillämpad arbetsfysiologi. Ämnesansvarig för Bioentrenrpenörskap på Karolinska Institutet.
Ytterligare föreläsare meddelas inom kort.

13.15-13.30 Bensträckare
13.30–14.30 Tema: e-hälsa
Sara Lei är ST-läkare i internmedicin på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Hon har tidigare undervisat i gruppdynamik och ledarskap på Karolinska Institutet och läser nu in slutet på en magisterexamen i sjukvårdsmanagement. Hon har arbetat brett med hälso- och sjukvårdsfrågor i sina tidigare fackliga uppdrag som styrelseledamot för SYLF och lokalt i Norrbotten. Sara arbetar parallellt med sin ST som klinisk rådgivare för e-hälsoföretaget Cambio Healthcare Systems, där hon fokuserar främst på patient engagement och mobilitet. Hon bidrar också med det viktiga kliniska perspektivet under utveckling och införande av nya tekniska lösningar. Sara strävar efter att som kliniskt verksam läkare vara medskapare till de stödjande IT-system hon själv vill använda - allt för större patientnytta och smidigare vård.
Ragnar Lindblad, specialist i allmän intermedicin, med lång och bred kompetens inom IT-utveckling, i vården, som också går under benämningen e-hälsa. Ragnar har arbetat som senior managementkonsult hos B3IT och VD i koncernens bolag B3IT Healthcare. Idag är Ragnar Lindblad avdelningschef för ”Vårdens digitalisering”, en avdelning i Västra Götalandsregionens koncernstab för hälso- och sjukvård.

Samtalsledare: Rikard Lövström, specialist i allmänmedicin. Konsult, medicinsk sakkunnig i nationella IT-projekt. Medverkar i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik.

14.30–15.00 Kaffe & mingel

15.00–15.45 Jakob Ratz Endler avslutar dagen. Jakob är specialist i anestesi- och intensivvård och arbetar som narkosläkare på Södersjukhuset. Han är även en återkommande krönikör i Läkartidningen. Med erfarenheter från olika tjänster och uppdrag i yrket kommer han att dela med sig av sina tankar kring värdet av att röra på sig i arbetslivet, inte bare geografiskt utan också mellan olika typer av arbetsgivare.

Aktuella utställare:
Region Gävleborg, Folksam, Dedicare, Försvarsmakten, Landstinget Sörmland

Anmäl dig här

Senast uppdaterad 2017-03-26
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12