Aktuellt

Föreningens flaggga vajar till vänster på Villagatan. Rekordmånga deltagare kom till seminariet och årsmötet. Ingemar Markström avgick och Lars Hansson, Avonova, invaldes i styrelsen.  

Program och föreläsningar

AM-projektet

Uppdraget kommer även fortsatt att utföras som ett projekt, Arbetsmedicin-projektet (AM-projektet), där ett antal ST-läkare kommer att ges möjlighet att fullgöra sin utbildning med stöd av kostnadstäckning (schablon) för AMM tjänstgöringen.

Se mer på föreningen Sveriges Företagshälsors hemsida, där allt material också finns.

Kompletteringsträsket - en rapport från sjukskrivningsstudien

Försäkringskassans förändrade rutiner för godkännande av sjukintyg har för många läkare blivit ett arbetsmiljöproblem, då många sjukintyg kommer i retur för klarlägganden och förtydliganden. 

Studien är nu avslutad och du kan läsa den här

Utbildningsutskott SFLF/SAMF

Tillsammans med SAMF har vi beslutat om att bilda ett gemensamt Utbildningsutskott.

Utskottet är tänkt att vara ett beredande organ för båda styrelserna vad gäller utformning av kurser för ST i Arbetsmedicin/Arbets- och Miljömedicin samt fortbildning inom alla våra discipliner. Medlemmarna i utskottet behöver inte vara fackligt aktiva i styrelser eller liknande, men ha ett intresse för utbildningsfrågor inom området.

Är du intresserad av att bli medlem av utskottet kan du anmäla ditt intresse på denna länk

Vårmöte AMM SYD i Malmö 3-4 maj

AMM-klinikernas vårmöte går av stapeln på Scandic Triangeln i Malmö onsdag 3 maj till torsdag den 4 maj. Onsdag kl 17.15 har SAMF sitt årsmöte. SFLF har tidigare hadt sitt årsmöte under vårmötet, men då detta är komprimerat i år till 1,5 dagar håller vi det i stället i Stockholm den 20 april.

Anmälan till vårmötet sker genom denna länk

Reviderat försäkringsmedicinskt beslutsstöd

Den 30 januari 2017 kommer ett reviderat försäkringsmedicinskt beslutsstöd att träda i kraft. Man harbland annat sett över och uppdaterat rekommendationerna för de psykiska sjukdomarna. 

Information om reviderade rekommendationer (Socialstyrelsen)
Sammanställning av de viktigaste förändringarna (Socialstyrelsen)

ST i Arbetsmedicin

Information om processen, mallar och hjälpmedel är nu utökad och finns på medlemssidorna.

Mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift att gälla

Utbildningar

Föreningens kurser

Vi har sedan flera år ett utbud av kurser anpassade till ST-utbildningen i Arbets- och Miljömedicin och planerar för närvarande flera sådana som skall vara avpassade till den nya ST-föreskriften. Alla kurser hålls i Stockholm

Se mer information om och anmälningar till kurser under Utbildningar

Samlingssidor för Företagshälsovård

  • Nu har sidan blivit aktiv för företagshälsovårdens kunskapsbank. Leta på www.fhv.nu
  • Evidensbaserade metoder, forskning mm. har fått en samlingssida fhvmetodik.se
  • Allt finns inte där utan Irene Jensens kompetenscentrum har även en egen sida, fhvforskning

Remiss DLF-SFLF

Denna remiss kan användas för att underlätta processen att remittera från vårdcentral till en företagshälsa. Utarbetad i samråd mellan DLF och SFLF.

Senast uppdaterad 2017-04-21
Kansli

Årsmöte

Den 20 april 2017 kl 1830
Läkarförbundet
Villagatan 5, Stockholm 

 

Jan Rosén, ordf
jan.rosen@sflf.net
tel 0704 83 18 90 

Helena Törnkvist
helena.tornkvist@slf.se

Box 5610, 114 86 Stockholm
Org. nr. 802006-1761

Tel: 08-790 33 60

STADGAR 2015

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12