Aktuellt

Denna är nu färdig och ligger på medlemssidorna. Dessutom hittar du också Vårdföretagarnas lönestatistik.

Information om processen, mallar och hjälpmedel är nu utökad och finns på medlemssidorna.

AM-projektet

Uppdraget kommer att utföras i form av ett projekt, Arbetsmedicin-projektet (AM-projektet), där ett fåtal ST-läkare kommer att ges möjlighet att fullgöra sin utbildning med stöd av kostnadstäckning (schablon) för AMM tjänstgöringen.

Se mer på föreningen Sveriges Företagshälsors hemsida, där allt material också finns.

Mars 2016 började Arbetsmiljöverkets nya föreskrift att gälla

Utbildningar

Föreningens kurser

Vi har sedan flera år ett utbud av kurser anpassade till ST-utbildningen i Arbets- och Miljömedicin och planerar för närvarande flera sådana som skall vara avpassade till den nya ST-föreskriften. Alla kurser hålls i Stockholm

Se mer information om och anmälningar till kurser under Utbildningar

Samlingssidor för Företagshälsovård

  • Nu har sidan blivit aktiv för företagshälsovårdens kunskapsbank. Leta på www.fhv.nu
  • Evidensbaserade metoder, forskning mm. har fått en samlingssida fhvmetodik.se
  • Allt finns inte där utan Irene Jensens kompetenscentrum har även en egen sida, fhvforskning

Remiss DLF-SFLF

Denna remiss kan användas för att underlätta processen att remittera från vårdcentral till en företagshälsa. Utarbetad i samråd mellan DLF och SFLF.

Senast uppdaterad 2016-09-09
Kansli

Jan Rosén, ordf
jan.rosen@sflf.net
tel 0704 83 18 90 

Helena Törnkvist
helena.tornkvist@slf.se

Box 5610, 114 86 Stockholm
Org. nr. 802006-1761

Tel: 08-790 33 60

STADGAR 2015

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån - tors 9-15, fre 9-13