Lokalavdelningar

Ordförande

Sekreterare

Blekinge
Christer Olofsson
Tel 070-563 70 93
christer.olofsson@ltblekinge.se

 

Västra Götaland
Fredrik Pellmé
fredrik.pellme@gmail.com


Dimitris Kellis
jimkellis@yahoo.com

Dalarna
Gunnar Svärd
Tel 070-315 42 52
gunnar.svard@ltdalarna.se


Nadja Schuten-Huitink
nadja.schuten-huitink@slf.se

 

Gotland
Vilande förening


Per Jörneus

(kontaktperson)
per.jorneus@gmail.com

Gävleborg
Vilande förening
Dagmar Edung
dagmar.edung@
regiongavleborg.se


Tina Dahlin
(kontaktperson)
Gästrike Hälsinge läkarförening
Tel 026-15 50 10
tina.h.dahlin@regiongavleborg.se

Halland
Gunnar Claesson
Tel 0703-88 45 02
gunnar.claesson@seaside.se


Mats Wasberg

Tel 0705-53 45 56
mats.wasberg@gmail.com

Jämtland
Kerstin Ermebrant

Tel 070-326 94 08
kermebrant@gmail.com


Åsa Lindblad

Tel 070-232 21 76
asa.lindblad@regionjh.se

Jönköping
Axel Petersson
(kontaktperson)
axel.petersson@rjl.se

Vakant

Kalmar
Staffan Skobe
Tel 070-686 30 62
staffan.skobe@ltkalmar.se


Runa Liedén Karlsson
Tel 070-351 97 34
runalk@telia.com

Kronoberg
Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.se
  

 
Matilda Eriksson
matilda.eriksson@kronoberg.se

 

Mellersta
Skåne

Kontaktpersoner
Olof Lindqvist
olof.lindqvist@skane.se


Jan Nalepa
Tel: 070-776 19 94
jan.nalepa@skane.se

Nordvästra
Skåne

Vilande förening

 

Norrbotten
Robert Svartholm
Tel 070-623 45 09
robert.svartholm@slf.se


Urban Mikko
Tel 070-585 41 21 
urban.mikko@ptj.se

Stockholm
Zaklina Milenkovski
dlfstockholm@slf.se
Hemsida


Ylva Sandström

ylva.kristoferson.sandstrom@gmail.com

Sydvästra Skåne
Sofia Bengtsson

sofia.bengtsson@skane.se
dlfsydvastraskane@gmail.com
Hemsida


Gustav Sundberg
Tel 073-647 10 82
gustav.sundberg@skane.se

Södermanland
Staffan Ahlkvist
staffan.ahlkvist@gmail.com


Saad Rammo
saad.rammo@dll.se

Uppsala
Johnny Sternesjö
070-786 68 74
johnny.sternesjo@lul.se


Eva Gal Garadnai
Tel 018-611 74 29
eva.gal.garadnai@lul.se

Värmland
Kontaktperson

Marina Tuutma
Tel 070-653 46 08
marina.tuutma@slf.se

 

Västerbotten
Nino Bracin
Tel 070-380 49 99
nino.bracin@vll.se
Hemsida

 
Thomas Ek
Tel: 073-846 15 92
thomas.ek@vll.se

Västmanland
Rune Kaalhus
Tel 073-662 40 50
rune.kaalhus@ptj.se

 

Västernorrland
Vilande förening

 

Örebro


Anna Gustafsson
anna.gustafsson4@regionorebrolan.se

Östergötland
Carin Larnert Hansson

Tel 010-103 06 79
 carin.larnert@gmail.com


Fadi Chedid

fadi.chedid@regionostergotland.se

Östra Skåne
Björn Widlund

Tel 076-266 48 04
bjorn.widlund@skane.se

 
 
Senast uppdaterad 2018-01-10
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12