Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin. Föreningen består av ca 5000 specialister och organiseras i 24 lokalavdelningar och en central styrelse.

Vi finns även på Twitter (@svdlf) och Facebook (Svenska Distriktsläkarföreningen).

 


2018-02-12

Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte 13 april 2018

Tid: 10.00 - 17.00. Kaffe och smörgås serveras i klubbvåningen från kl. 09.00.

Plats: Läkarförbundets konferens, Villagatan 5 i Stockholm

Välkommen!

Marina Tuutma med styrelse


Om Du har några frågor ang. kurserna kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli
08-790 33 91, helena.gronbacke@slf.se

 


2017-12-15 

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet idag presenteras ett nytt lagförslag.

Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem, tillgång till läkarbedöming. Det kommer skapa ännu mer problem samt en del nya problem, tex så kallade ”kulissbesök”, där besök görs bara för att uppfylla vårdgaranti, säger Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen.

Lagförslaget finns i en lagrådsremiss som bygger på det första betänkandet från Anna Nergårdhs utredning god och nära vård (SOU 2017:53). Förslaget om en förstärkt vårdgaranti är tänkt att ersätta dagens regel att man inom sju dagar ska få träffa en läkare.

- Vi tror inte att det löser primärvårdens problem. Risken är att det kommer ta längre tid för patienten få löst sina medicinska problem. Det som krävs är en långsiktig förstärkning av primärvården, säger Marina Tuutma.

Primärvården i Sverige har ett betydligt omfattande uppdrag än i de flesta länder inom EU, men samtidigt mycket stor diskrepans mellan uppdrag och resurser, båda ekonomiska och bemanningsmässiga. Det bör vara ytterst prioriterat för Sverige att ha en väl utbyggd primärvård med resurser och uppdrag i balans. Börja med att garantera kompetensförsörjning och göra attraktivt att arbeta inom primärvården.

DLF:s remissvar till Socialdepartementet  "God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild"

Läkarförbundets remissyttrande avseende God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

 Nyheter från Läkarförbundet


Problem med att logga in på lakarforbundet.se

Just nu har vi problem med inloggningen till lakarforbundet.se. Problemet felsöks och vi hoppas på en snabb lösning. 

Tack för ert tålamod!

DEBATT: Låt inte vårdköerna växa ännu mer!

Väntetiderna i vården ökar. Det drabbar både de patienter som väntar och samhället som förlorar arbetsföra medborgare eller måste bekosta onödiga stödinsatser. Men även arbetsmiljön drabbas när medicinsk kunskap och evidens inte följs, konstaterar Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna samt förste vice ordförande i Läkarförbundet i en debattartikel i Dagens Samhälle

Läs mer

#utantystnadsplikt får årets Friska Sjukvårdspris

#utantystnadsplikt och de 10 400 kvinnliga läkare som står bakom uppropet i #MeToo är årets Friska Sjukvårdspristagare. De prisades vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.


Läs mer

Läkarförbundet har fått med fyra på MedTech Magazines maktlista 2018

Läkarförbundet har fyra förtroendevalda med på MedTech Magazines 100 viktigaste i MedTech-världen 2018. Vi slår rekord och känner oss mycket stolta. Heidi Stensmyren har tagit sig rakt in på listan och ligger redan nu på en hedrande sjundeplats precis efter minister Annika Strandhäll

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-02-12

Kansli

Helena Grönbacke
Box 5610
114 86 Stockholm
E-mail: helena.gronbacke@slf.se
Tel 08-790 33 91

Har du flyttat eller har ny
E-mailadress?
Här kan du anmäla ändrade
uppgifter till Läkarförbundets
medlemsregister

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12