Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin. Föreningen består av ca 5000 specialister och organiseras i 24 lokalavdelningar och en central styrelse.

Vi finns även på Twitter (@svdlf) och Facebook (Svenska Distriktsläkarföreningen).

 


2018-01-15

***FÖRLÄNGD ANSÖKNINGSTID***

Nu är det dags att anmäla sig till vårens provinsialläkarstiftelsens kurser 2018. Sista anmälningsdag är den 1 februari 2018!

För att läsa på om kurserna: http://www.trippus.net/Provinsiallakarstiftelsen2018
Anmäl dig direkt på: http://www.trippus.net/Provins-Våren2018
Kursavgift:  5 000 kr (inkl moms) Obs! att kostnad för logi och reskostnad tillkommer.
I internatkurser ingår logi och kursavgiften är 6 000 kr. Reskostnad tillkommer.
Anmälan är bindande

Information om tid, plats och detaljerat schema kommer att skickas ut per mejl till de som antagits till respektive kurs.

Om Du har några frågor ang. kurserna kontakta Helena Grönbacke på DLFs kansli på
08-790 33 91, helena.gronbacke@slf.se

Hälsningar
Provinsialläkarstiftelsens styrelse och kansli

 


2017-12-15 

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet idag presenteras ett nytt lagförslag.

Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem, tillgång till läkarbedöming. Det kommer skapa ännu mer problem samt en del nya problem, tex så kallade ”kulissbesök”, där besök görs bara för att uppfylla vårdgaranti, säger Marina Tuutma, ordförande Svenska Distriktsläkarföreningen.

Lagförslaget finns i en lagrådsremiss som bygger på det första betänkandet från Anna Nergårdhs utredning god och nära vård (SOU 2017:53). Förslaget om en förstärkt vårdgaranti är tänkt att ersätta dagens regel att man inom sju dagar ska få träffa en läkare.

- Vi tror inte att det löser primärvårdens problem. Risken är att det kommer ta längre tid för patienten få löst sina medicinska problem. Det som krävs är en långsiktig förstärkning av primärvården, säger Marina Tuutma.

Primärvården i Sverige har ett betydligt omfattande uppdrag än i de flesta länder inom EU, men samtidigt mycket stor diskrepans mellan uppdrag och resurser, båda ekonomiska och bemanningsmässiga. Det bör vara ytterst prioriterat för Sverige att ha en väl utbyggd primärvård med resurser och uppdrag i balans. Börja med att garantera kompetensförsörjning och göra attraktivt att arbeta inom primärvården.

DLF:s remissvar till Socialdepartementet  "God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild"

Läkarförbundets remissyttrande avseende God och nära vård – En gemensam färdplan och målbild

 Nyheter från Läkarförbundet


2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

Läs mer

Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Läs mer

Nytt avtal mellan SLF och Almega Vårdföretagarna

I dagarna har Läkarförbundet gjort en översyn med Almega Vårdföretagarna av kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)

Läs mer

Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Läs mer
Senast uppdaterad 2018-01-15

Kansli

Helena Grönbacke
Box 5610
114 86 Stockholm
E-mail: helena.gronbacke@slf.se
Tel 08-790 33 91

Har du flyttat eller har ny
E-mailadress?
Här kan du anmäla ändrade
uppgifter till Läkarförbundets
medlemsregister

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12