Välkommen till Svenska Smärtläkarföreningens hemsida

Svenska Smärtläkarföreningen är en specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund, men även en sektion inom Svenska Läkarsällskapet med ansvar för ämnesområdets vetenskapliga presentation på Riksstämman.

Smärtlindring blev en tilläggsspecialitet 1996 till en valfri grundspecialitet med klinisk inriktning, i syfte att förbättra diagnostik, behandling och omhändertagande av patienter med akut- långvarig- och tumörrelaterad smärta. Detta innebär ett underlag för tvärvetenskaplig verksamhet.

Föreningen är delförening i Svenskt Smärtforum (Swedish Pain Society), den svenska delföreningen i the International Association for the Study of Pain, IASP.

Föreningens uppgifter:

  • Tillvarata organisation av högkvalitativ smärtvård
  • Sprida nyheter inom specialiteten men även till andra läkare
  • Tillgodose behov av undervisning
  • Bevaka nationell och internationell utveckling inom smärtområdet
  • Remissinstans
  • Initiera och stimulera forskning inom området

Senast uppdaterad 2014-08-15
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-16, fre 9-13 (sommartid)
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Klockan 9 - 12