Välkommen

Barnkirurgi är en i Sverige relativt liten specialitet med cirka 100 medlemmar i vår specialitetsförening. Har Du intresse eller frågor kring vår specialitet går det bra att kontakta någon i styrelsen.
Läs mer om Svensk barnkirurgisk förening...

 


Aktuellt

Information om 
ESPU 2017 -
the 15th Educational Committee Annual Course
15-16 september 2017 i Polen finns här

2017-06-20


Ny tjänst i Uppsala,
Specialistläkare, utbildningstjänst inom Barnurologi
Läs mer här

2017-06-11


Anteckningar från styrelsemötet 2017-05-16
finns nu tillgängligt här

2017-05-30


Påminnelse!
Inför kirurgveckan i augusti ombeds alla medlemmar ägna några minuter åt att fylla enkäten angående adolescensverksamhet. Tack för hjälpen! 
Klicka här för att komma till enkäten.

2017-05-16


Information om
ISPSR 2017 -
the 30th International Symposium on Pediatric Surgical Research
8-10 september 2017 i Indien finns här

2017-04-27


Uppdaterad medlemslista
Meddela gärna sofia.mansson@vgregion.se om någon saknas eller det blivit något annat fel.

2017-04-12


Anteckningar från styrelsemötet 2017-04-05 
finns nu tillgängligt här

2017-04-12


Bästa medlemmar!

I år arrangeras kirurgveckan i Jönköping den 21-25 augusti på ELMIA konferensanläggning. Det övergripande temat från Svensk Kirurgisk Förening år 2017 är länskirurgi... Läs mer här

... Vänliga hälsningar och väl mött i Jönköping!

Sofia Sjöström
Vetenskaplig Sekreterare
Svensk Barnkirurgisk Förening

2017-02-05


Komplettering på sidan med nationella riktlinjer:
Nationell kvalitetsuppföljning av gastroschisis 

2017-02-05


Anteckningar från styrelsemötet 2017-01-18 
finns nu tillgängligt här

2017-01-31


Information om
International meeting of pediatric airway teams - INPAT
6-8 april i Italien finns här

2017-01-30


Barnurologen på Karolinska söker ny överläkare
Sista ansökningsdag är 2 februari, här finns den publicerade annonsen.

2017-01-25


I senaste numret av tidskriften Svensk Kirurgi finns referat från den barnkirurgiska dagen, bläddra fram till s. 34-36.

2017-01-20


Anteckningar från styrelsemötet 161208 
finns nu tillgängligt här

2017-01-20


PÅMINNELSE - sista anmälningsdag måndag 16/1
Kommande ST-dagar i barnkirurgi: CDH

26-27 januari 2017, Norrbacka Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Tid: kl 10:00 torsdag 26/1 - lunch fredag 27/1
Anmälan senast 16/1 till marie.nurmi-johannesen@karolinska.se 

 

2017-01-13


 

Information angående forskningsanslag, stipendier och resebidrag från Svenska Läkarsällskapet
Ansökningsperion 1 dec - 1 feb
Läs mer... 

2016-12-06


Kommande ST-dagar i barnkirurgi: CDH
26-27 januari 2017, Norrbacka Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Tid: kl 10:00 torsdag 26/1 - lunch fredag 27/1
Anmälan senast 16/1 till marie.nurmi-johannesen@karolinska.se 

2016-12-06


Aktuella kurser och konferenser:
Utbildning/Kurser/Internationella
- ESPU MasterClass i barnurologi, 21 januari 2017, Prag

2016-11-24


Fellowship i barnurologi
2-årigt acrediteringsprogram som fellow, Health ducation England Yorkshire and the Humber
Information om programmet
Personal specification

2016-11-24


Anteckningar från styrelsemötet 161012 
finns nu tillgängligt här

2016-10-24


 

Bästa kollegor i Svensk Barnkirurgisk förening.
Fortbildningsdagarna 17-18 november kommer i år att handla om NEC och hållas i Göteborg, se inbjudan och program.
Vi hoppas på ett givande möte och är glada att vi har kunnat locka till oss 2 internationella föreläsare med stor kunskap i detta ämne.
Anmälan sker senast 3 november enligt inbjudan till matilda.a.brautigam@vgregion.se. Kursavgiften faktureras respektive klinik så vi behöver veta vem/vilka som kommer, fakturaadress inkl ansvars- och organisationsnummer kan skickas in med anmälan eller lämnas på plats.

 

Det blir ett bra möte!!
Väl mött i Göteborg
Hälsningar Gbg Gastroteam

2016-10-20


Inbjudan till
Berzelius symposiom 93,
International Conference om Thrombosis and Embolism
Stockolm 17-18 november 2016 finns här.
http://www.sls.se/thrombosis 

2016-09-27


NYHETER ARKIV

Senast uppdaterad 2017-06-20

Webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se