Välkommen

Barnkirurgi är en i Sverige relativt liten specialitet med cirka 100 medlemmar i vår specialitetsförening. Har Du intresse eller frågor kring vår specialitet går det bra att kontakta någon i styrelsen.
Läs mer om Svensk barnkirurgisk förening...

 


Aktuellt

Fortbildningsdagar Barntrauma 
17-18/4 2016 i Stockholm, här finns inbjudan och program 
Anmälan till jolanta.baczewska@karolinska.se senast 11/3 2016

2016-03-07Anteckningar från styrelsemöten
  
finns nu tillgängliga här

2016-02-21


Kirurgveckan
2016 års kirurgvecka äger rum i Malmö v 34 den 22-26 augusti på det nyligen invigda kongress/konsert/hotell-komplexet Malmö Live...
Läs mer...

2016-02-12


Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening
För några dagar sedan skickades mail till samtliga medlemmar i föreningen med information kring aktuell utredning avseende en eventuell centralisering av delar av den avancerade barnkirurgin.
Trots mina försök att hålla mail-adresserna uppdaterade ser jag att ett antal mail inte nått mottagaren. Ni kan ta del av samma information här samt finna länken till en enkäten som alla medlemmar är ombedda fylla i 
Till de medlemmar som inte nåtts av meddelandet mailledes vore jag tacksam om ni kan kontakta mig med korrekta mailadresser anna.borjesson@skane.se.

Vänligen Anna Börjesson, sekreterare Svensk Barnkirurgisk Förening

2015-12-02


Inbjudan till ST dagar om solida tumörer i Uppsala 28-29 januari 2016
Frågor,önskemål & ANMÄLAN SENAST 23/12  till peter.flacker@akademiska.se
Varmt välkomna!

2015-11-03


Till Nyhetsarkivet

Senast uppdaterad 2016-03-13

Webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se