Välkommen

Barnkirurgi är en i Sverige relativt liten specialitet med cirka 100 medlemmar i vår specialitetsförening. Har Du intresse eller frågor kring vår specialitet går det bra att kontakta någon i styrelsen.
Läs mer om Svensk barnkirurgisk förening...

 


Aktuellt

Kallelse till årsmöte 23/8 2017
Samtliga medlemmar i Svensk Barnkirurgisk Förening kallas härmed till föreningens årsmöte,
Sal K11, Elmia, Jönköping (Elmiavägen 15), kl 16.45 – 17.45.
Väl mött!

2017-08-14


Nu är det dags att anmäla sig till höstens ST dagar i Göteborg.
Ämnet är Esofagusatresi.
Start: torsdag 14 september med fika 10-10.30
Avslut: fredag 15 september med "grab and go" lunch cirka 13.00

SCHEMA: Kommer snart
ANMÄLAN: senast 3/9 till lena.k.ericsson@vgregion.se

mvh,
Cathrine Gatzinsky, Göteborg

2017-08-14


VÄLKOMNA på medlemsmiddag på Restaurang Sjön, Jönköping 23 augusti 
OSA till k.anna.borjesson@gmail.com senast 15/8
Läs mer...

2017-07-10


OBS - uppdaterat schema är publicerat

Hej barnkirurger,
Vill så här inför semestern påminna om föreningens program på kirurgveckan i Jönköping onsdagen den 23 augusti.
Vi har i år glädjen att välkomna gästföreläsare Dan Wood från University College Hospitals of London...
Läs mer här om Dan Wood, schema mm. 

...Med önskan om en skön sommar och ett trevligt möte i augusti

Sofia Sjöström
Vetenskaplig sekreterare
Svensk Barnkirurgisk Förening

2017-07-10

 

 


Inbjuden föreläsare till SFOG mötet i Stockholm v 35.
Tid: Torsdag 31 augusti kl 15-17
Plats: Rehabsalen, Norrbacka
Läs mer...


Gästföreläsning av Professor Alan W Flake 

 

 

2017-07-02


Information om 
ESPU 2017 -
the 15th Educational Committee Annual Course
15-16 september 2017 i Polen finns här

2017-06-20

 

Ny tjänst i Uppsala,
Specialistläkare, utbildningstjänst inom Barnurologi
Läs mer här

2017-06-11


Anteckningar från styrelsemötet 2017-05-16
finns nu tillgängligt här

2017-05-30

 

Påminnelse!
Inför kirurgveckan i augusti ombeds alla medlemmar ägna några minuter åt att fylla enkäten angående adolescensverksamhet. Tack för hjälpen! 
Klicka här för att komma till enkäten.

2017-05-16


Information om
ISPSR 2017 -
the 30th International Symposium on Pediatric Surgical Research
8-10 september 2017 i Indien finns här

2017-04-27

 

Uppdaterad medlemslista
Meddela gärna sofia.mansson@vgregion.se om någon saknas eller det blivit något annat fel.

2017-04-12

 

2017-04-12

 

 

 

 

Anteckningar från styrelsemötet 2017-01-18 
finns nu tillgängligt här

2017-01-31


Information om
International meeting of pediatric airway teams - INPAT
6-8 april i Italien finns här

2017-01-30


Barnurologen på Karolinska söker ny överläkare
Sista ansökningsdag är 2 februari, här finns den publicerade annonsen.

2017-01-25


I senaste numret av tidskriften Svensk Kirurgi finns referat från den barnkirurgiska dagen, bläddra fram till s. 34-36.

2017-01-20


Anteckningar från styrelsemötet 161208 
finns nu tillgängligt här

2017-01-20


 

 

2017-01-13


 

Information angående forskningsanslag, stipendier och resebidrag från Svenska Läkarsällskapet
Ansökningsperion 1 dec - 1 feb
Läs mer... 

2016-12-06


Kommande ST-dagar i barnkirurgi: CDH
26-27 januari 2017, Norrbacka Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Tid: kl 10:00 torsdag 26/1 - lunch fredag 27/1
Anmälan senast 16/1 till marie.nurmi-johannesen@karolinska.se 

2016-12-06


Aktuella kurser och konferenser:
Utbildning/Kurser/Internationella
- ESPU MasterClass i barnurologi, 21 januari 2017, Prag

2016-11-24


Fellowship i barnurologi
2-årigt acrediteringsprogram som fellow, Health ducation England Yorkshire and the Humber
Information om programmet
Personal specification

2016-11-24


Anteckningar från styrelsemötet 161012 
finns nu tillgängligt här

2016-10-24

 

Bästa kollegor i Svensk Barnkirurgisk förening.
Fortbildningsdagarna 17-18 november kommer i år att handla om NEC och hållas i Göteborg, se inbjudan och program.
Vi hoppas på ett givande möte och är glada att vi har kunnat locka till oss 2 internationella föreläsare med stor kunskap i detta ämne.
Anmälan sker senast 3 november enligt inbjudan till matilda.a.brautigam@vgregion.se. Kursavgiften faktureras respektive klinik så vi behöver veta vem/vilka som kommer, fakturaadress inkl ansvars- och organisationsnummer kan skickas in med anmälan eller lämnas på plats.

 

Det blir ett bra möte!!
Väl mött i Göteborg
Hälsningar Gbg Gastroteam

2016-10-20


Inbjudan till
Berzelius symposiom 93,
International Conference om Thrombosis and Embolism
Stockolm 17-18 november 2016 finns här.
http://www.sls.se/thrombosis 

 

2016-09-27

 

 

 

NYHETER ARKIV

 

 

 

 


 

 

 


 

PÅMINNELSE - sista anmälningsdag måndag 16/1
Kommande ST-dagar i barnkirurgi: CDH

26-27 januari 2017, Norrbacka Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm
Tid: kl 10:00 torsdag 26/1 - lunch fredag 27/1
Anmälan senast 16/1 till marie.nurmi-johannesen@karolinska.se 

2017-02-05

 


Komplettering på sidan med nationella riktlinjer:
Nationell kvalitetsuppföljning av gastroschisis Anteckningar från styrelsemötet 2017-04-05 
finns nu tillgängligt här
Senast uppdaterad 2017-08-14

Webbansvarig

Sofia Månsson tar gärna emot synpunkter och material som behöver publiceras.
sofia.mansson@vgregion.se