Välkommen till vår hemsida

Östergötlands Läkarförening är en lokalförening inom Sveriges Läkarförbund. Vårt upptagningsområde är Östergötland. Vi har ca 1 800 medlemmar i föreningen.

För att få tillgång till all information på vår hemsida erfordras medlemskap i Sveriges Läkarförbund och Östergötlands Läkarförening. Klicka på fliken till vänster för att se hur Du kan göra för att bli medlem. För att ändra Dina uppgifter i medlemsregistret klickar Du på länken till höger.

Läs gärna nytt inlägg  20/11 på ordförandebloggen 


Nyheter från Läkarförbundet:

Regeringens ändringar i vårdgarantin löser inte primärvårdens problem

– Lagförslaget att efter tre dagar få träffa legitimerad personal för en första medicinsk bedömning, istället för som idag en läkare efter sju dagar, kommer inte att lösa hälso- och sjukvårdens problem. Det kan skapa ännu mer problem med en professionsneutral lösning, säger Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet. 

Läs mer

I brev till Etiopiens president är WMA starkt kritiska till den utdragna rättsprocess Fikru Maru utsätts för

Nu skriver World Medical Association, WMA, där Sveriges läkarförbund ingår, till Etiopiens president och premiärminister samt till WHO´s generaldirektör om den fängslade hjärtläkaren Fikru Marus allt sämre hälsotillstånd och det oacceptabla i en utdragen rättsprocess.

Läs mer

Förbättringar i kommunala tjänstepensionsavtalen från 1 januari 2018

Läkarförbundet har genom Offentliganställdas Förhandlingsråd (OFR) kommit överens med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta om förbättringar i de kommunala tjänstepensionsavtalen. 

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-11-20
Kansli

Östergötlands Läkarförening
c/o Region Östergötland
581 91 Linköping
Storgatan 8 (besöksadress) 
Tel: 010-1037053
Mobil: 073 0948933
OstergotlandsLakarforening@regionostergotland.se
www.slf.se/ostergotland

Kanslichef/ombudsman:
Jur kand Margareta Börjesson

Besök måste förbokas eftersom kansliet inte är bemannat varje dag p.g.a. möten och tjänsteresor.

Ändra uppgifter

i medlemsregistret
medlem@slf.se
08-790 35 70

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12