Välkommen till hemsidan

Gotlands Läkarförening (GLF) har ca 225 medlemmar. Majoriteten av de yrkesverksamma är anställda av Gotlands Kommun. GLF verkar för att bevaka medlemmarnas fackliga intressen, bistå enskilda medlemmar i förhandlingar och andra angelägenheter samt verka för en god arbetsmiljö.

Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter till någon av oss!


Nyheter från Läkarförbundet:


2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

Läs mer

Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Läs mer

Nytt avtal mellan SLF och Almega Vårdföretagarna

I dagarna har Läkarförbundet gjort en översyn med Almega Vårdföretagarna av kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)

Läs mer
Senast uppdaterad 2016-11-07
Kansli

Helena Ahlin
070-7277948
helena.ahlin02@gotland.se

Sidor som är låsta kommer endast medlemmar i föreningen in på. Fyll i ditt personnummer i inloggningsrutan som dyker upp när du klickar på de låsta sidorna. Om Du inte har tillträde till de låsta sidorna så kan det bero på att Du fortfarande tillhör någon annan lokalförening, kontakta medlemsregistret eller gå in och ändra här själv

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12