Välkommen till Dalarnas läkarförening

De mest aktuella frågorna är

  •  löneutvecklingen,
    (vi förhandlar med arbetsgivaren i lokala lönerevisionerna)
  •  arbetsmiljöfrågor
  •  jourarbete och jourersättningar
  •  ATL
  •  rekrytering
  •  enskilda medlemsärenden
  •  landstingets förändringsarbete mm.

Föreningen har gemensamma styrelsemöten med yrkesföreningarna SYLF, Sjukhusläkarföreningen och Distriktsläkarföreningen. Detta arbetssätt befrämjar diskussioner över yrkesgränserna och utnyttjar de fackliga företrädare som finns inom länet.


Nytt från Läkarförbundet:


2018 värdesäkras den allmänna pensionen med ett lägre index

Under 2018 kan det, för ett fåtal medlemmar, bli en sänkning i pension för arbetstagare som omfattats av det gamla pensionsavtalet PA-KL, som gällde fram till 1997-12-31. I huvudsak gäller det för individer födda 1937 och tidigare, men kan även få konsekvenser för de födda mellan 1938 och 1953.

Läs mer

Upprop: Läkare behöver tid för kompetensutveckling

Om vi ska nå målet om en effektiv, patientsäker och jämlik vård måste läkarnas tillgång till kontinuerlig fortbildning regleras. Det skriver Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale och de 13 kirurgiska specialitetsföreningar som utgör Svenskt kirurgiskt råd.

Läs mer

Nytt avtal mellan SLF och Almega Vårdföretagarna

I dagarna har Läkarförbundet gjort en översyn med Almega Vårdföretagarna av kollektivavtalet bransch Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet (E) och bransch Äldreomsorg (F)

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-09-07

Hemsida Landstinget Dalarna    

Handläggare:

Jessica Larsson
Falu lasarett, 791 82 Falun

Besöksadress: Svärdsjögatan 16

Besök måste förbokas då kansliet inte är bemannat varje dag.

Tel 023-49 00 27, OBS! nya telefontider: Må 8.30-12, Ti 10.30-15.30, Ons 8-12, Tors 7-14, Fre stängt.

Du kan även ringa Läkarförbundet på tfn 08-790 35 10.

e-post: dalarna@slf.se

Här kan du ändra dina medlemsuppgifter, t ex byta lokalförening, ange eller ändra mailadress. 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12