2014-5/1. Palliativ medicin på läkarprogrammen

Inför verksamhetsåret 2014-2015 beslutades vid SFPM:s årsmöte att föreningen under det kommande året ska verka för att ämnet palliativ medicin ingår i undervisningen på läkarnas grundutbildning vid de medicinska fakulteterna. 

Denna arbetsgrupp skapas för att kartlägga hur undervisningen ser ut idag vid de olika lärosätena, stimulera till utbyte av idéer, formulera målsättningar för innehåll och omfatting av utbildning i palliativ medicin på läkares grundutbildning, och även vid behov påtala brister och verka för förbättring.

Sammankallande i arbetsgruppen är Staffan Lundström. Deltagare är Marit Karlsson, Bertil Axelsson, Carl-Johan Furst, Ulla Martinsson, Anna Milberg, Ulla Molander och Peter Strang.

Arbetet har förlöpt genom flera telefonmöten och avslutats med en rapport som finns tillgänglig här.

 
Senast uppdaterad 2015-02-24
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12