Smittskyddsblad

Längst ner på varje sida finns en länk som ger möjlighet att skriva ut informationen i Word-format

Smittskyddsblad
 • Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica), läkarinformation 2013-12-13

 • Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica), patientinformation 2013-12-13

 • Campylobacterinfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Campylobacterinfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Cryptosporidiuminfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Cryptosporidiuminfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Difteri, läkarinformation 2014-10-01

 • Difteri, patientinformation 2014-10-01

 • Ebola (ebolavirusinfektion), läkarinformation, 2015-09-18

 • EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion, läkarinformation 2013-12-13

 • EHEC-infektion, patientinformation 2013-12-13

 • ESBL-bildande bakterier, patientinformation 2014-05-09

 • ESBL-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae), läkarinformation 2015-03-25

 • ESBLCARBA-bildande bakterier, patientinformation 2014-05-09

 • ESBLCARBA-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae), läkarinformation 2015-03-25

 • Fästingburen hjärninflammation - TBE, läkarinformation 2015-03-23

 • Fästingburen hjärninflammation – TBE, patientinformation 2015-04-02

 • Giardiainfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Giardiainfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Gonorré, läkarinformation 2016-02-26

 • Gonorré, patientinformation 2016-02-26

 • Hepatit A, läkarinformation 2013-12-13

 • Hepatit A, patientinformation 2013-12-13

 • Hepatit B hos barn, patientinformation 2014-05-09

 • Hepatit B, läkarinformation 2013-04-30

 • Hepatit B, patientinformation 2014-05-09

 • Hepatit C, läkarinformation 2013-04-10

 • Hepatit C, patientinformation 2014-05-09

 • Hepatit E, läkarinformation 2013-12-13

 • Hepatit E, patientinformation 2013-12-13

 • Hiv, läkarinformation 2016-05-03

 • Hiv, patientinformation 2016-05-03

 • HTLV I, II läkarinformation 2006-12-18

 • HTLV I, II patientinformation2006-12-18

 • Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation 2014-06-19

 • Kikhosta, läkarinformation 2014-11-07

 • Kikhosta, patientinformation 2014-11-07

 • Klamydia och LGV, läkarinformation 2016-02-26

 • Klamydia, patientinformation 2016-02-26

 • Legionärssjuka, läkarinformation 2004-07-01

 • Legionärssjuka, patientinformation 2004-07-01

 • Listeria, patientinformation 2014-10-01

 • Listeriainfektion, läkarinformation 2014-10-01

 • Meningokockinfektion, patientinformation 2014-11-10

 • Meningokocksjukdom (invasiv), läkarinformation 2014-11-10

 • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), läkarinformation 2013-06-13

 • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), patientinformation 2014-05-09

 • Papegojsjuka, läkarinformation 2014-10-01

 • Papegojsjuka, patientinformation 2014-10-01

 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP, läkarinformation 2013-01-01

 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP, patientinformation 2014-05-09

 • Rabies, läkarinformation 2007-01-01

   

 • Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber), läkarinformation 2013-12-13

 • Salmonellainfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Shigellainfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Shigellainfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Sorkfeber, läkarinformation 2004-07-01.

 • Sorkfeber, patientinformation 2004-07-01

 • Syfilis, läkarinformation 2016-02-26

 • Syfilis, patientinformation 2016-02-26

 • Tuberkulos latent, läkarinformation 2016-05-03

 • Tuberkulos latent, patientinformation när behandling ges 2016-05-03

  Smittskyddsläkarnas informationsblad

  Hur blir man smittad?
  Tuberkulosbakterier sprids genom luften från en person till en annan. Detta kan ske när den som är sjuk och smittsam hostar och människor i närheten andas in bakterierna.

  Vad är latent tuberkulos?
  Alla som blir smittade blir inte sjuka i tuberkulos. Hos de flesta personer kan kroppens försvarskrafter stoppa tillväxten av bakterierna. Bakterierna kan finnas kvar i kroppen men är inte aktiva. Detta tillstånd kallas latent tuberkulos.

  Latent tuberkulos är ingen sjukdom
  Du som efter blodprov (IGRA-test) eller hudtest (tuberkulintest) fått besked om att du har latent tuberkulos är helt frisk och kan inte sprida bakterierna vidare till andra personer. Det finns en risk att utveckla tuberkulossjukdom senare i livet, men risken är liten. I de flesta fall behöver man därför inte ge någon behandling till dem som har latent tuberkulos.

  Förebyggande behandling ges i vissa fall
  Vissa personer med ökad risk att senare bli sjuka brukar erbjudas förebyggande behandling. I första hand gäller detta barn och ungdomar, i samband med graviditet och efter förlossning samt personer med försvagat immunförsvar, till exempel vid cancerbehandling, insulinbehandlad diabetes, svår njursjukdom. Förebyggande behandling ges ibland även till personer som nyligen har utsatts för tuberkulossmitta.

  Du rekommenderas förebyggande behandling
  Eftersom du har latent tuberkulos och tillhör en av ovan nämnda grupper rekommenderas du behandling med……………………………………………………under…….månader i förebyggande syfte. Detta för att minska risken för att du i framtiden ska bli sjuk i tuberkulos.

  Ladda ner denna text som en Word-fil

 • Tuberkulos latent, patientinformation när behandling inte ges 2016-05-03

 • Tuberkulos, läkarinformation 2016-05-03

 • Tuberkulos, patientinformation 2016-05-03

 • Tularemi (harpest), läkarinformation 2005-09-06

 • Tularemi (harpest), patientinformation 2005-09-06

 • Tyfoid- och paratyfoidfeber (S. Typhi och S. Paratyphi), läkarinformation 2013-12-13

 • Tyfoid- och paratyfoidfeber, patientinformation 2013-12-13

 • Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), läkarinformation 2015-03-25

 • Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), patientinformation 2014-05-09

 • Yersiniainfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Yersiniainfektion, patientinformation 2013-12-13

 
Senast uppdaterad 2016-02-29
Medlemsrådgivning

Mån 9-13, tis-fre 9-15

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Tel. 08-790 35 70
medlem@slf.se