Smittskyddsblad

Längst ner på varje sida finns en länk som ger möjlighet att skriva ut informationen i Word-format

Smittskyddsblad
 • Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica), läkarinformation 2013-12-13

 • Amöbainfektion (infektion med Entamoeba histolytica), patientinformation 2013-12-13

 • Campylobacterinfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Campylobacterinfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Cryptosporidiuminfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Cryptosporidiuminfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Difteri, läkarinformation 2014-10-01

 • Difteri, patientinformation 2014-10-01

 • Ebola (ebolavirusinfektion), läkarinformation, 2015-09-18

 • EHEC (enterohemorragisk Escherichia coli)-infektion, läkarinformation 2013-12-13

 • EHEC-infektion, patientinformation 2013-12-13

 • ESBL-bildande bakterier, patientinformation 2014-05-09

 • ESBL-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae), läkarinformation 2015-03-25

 • ESBLCARBA-bildande bakterier, patientinformation 2014-05-09

 • ESBLCARBA-bildande tarmbakterier (Enterobacteriaceae), läkarinformation 2015-03-25

 • Fästingburen hjärninflammation - TBE, läkarinformation 2015-03-23

 • Fästingburen hjärninflammation – TBE, patientinformation 2015-04-02

 • Giardiainfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Giardiainfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Gonorré, läkarinformation 2016-02-26

 • Gonorré, patientinformation 2016-10-21

 • Hepatit A, läkarinformation 2013-12-13

 • Hepatit A, patientinformation 2013-12-13

 • Hepatit B hos barn, patientinformation 2014-05-09

 • Hepatit B, läkarinformation 2013-04-30

 • Hepatit B, patientinformation 2014-05-09

 • Hepatit C, läkarinformation 2013-04-10

 • Hepatit C, patientinformation 2014-05-09

 • Hepatit E, läkarinformation 2013-12-13

 • Hepatit E, patientinformation 2013-12-13

 • Hiv, läkarinformation 2016-05-03

 • Hiv, patientinformation 2016-05-03

 • HTLV I, II läkarinformation 2006-12-18

 • HTLV I, II patientinformation2006-12-18

 • Hygienråd vid tarmsmitta, patientinformation 2014-06-19

 • Kikhosta, läkarinformation 2014-11-07

 • Kikhosta, patientinformation 2014-11-07

 • Klamydia och LGV, läkarinformation 2016-02-26

 • Klamydia, patientinformation 2016-10-21

 • Legionärssjuka, läkarinformation 2004-07-01

 • Legionärssjuka, patientinformation 2004-07-01

 • Listeria, patientinformation 2014-10-01

 • Listeriainfektion, läkarinformation 2014-10-01

 • Meningokockinfektion, patientinformation 2014-11-10

 • Meningokocksjukdom (invasiv), läkarinformation 2014-11-10

 • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), läkarinformation 2013-06-13

 • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA), patientinformation 2014-05-09

 • Papegojsjuka, läkarinformation 2014-10-01

 • Papegojsjuka, patientinformation 2014-10-01

 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP, läkarinformation 2013-01-01

 • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP, patientinformation 2014-05-09

 • Rabies, läkarinformation 2007-01-01

   

 • Salmonellainfektion (utom tyfoidfeber och paratyfoidfeber), läkarinformation 2013-12-13

 • Salmonellainfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Shigellainfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Shigellainfektion, patientinformation 2013-12-13

 • Sorkfeber, läkarinformation 2004-07-01.

 • Sorkfeber, patientinformation 2004-07-01

 • Syfilis, läkarinformation 2016-02-26

 • Syfilis, patientinformation 2016-10-21

 • Tuberkulos latent, läkarinformation 2016-05-03

 • Tuberkulos latent, patientinformation när behandling ges 2016-09-19

 • Tuberkulos latent, patientinformation när behandling inte ges 2016-05-03

 • Tuberkulos, läkarinformation 2016-05-03

 • Tuberkulos, patientinformation 2016-05-03

 • Tularemi (harpest), läkarinformation 2005-09-06

 • Tularemi (harpest), patientinformation 2005-09-06

 • Tyfoid- och paratyfoidfeber (S. Typhi och S. Paratyphi), läkarinformation 2013-12-13

 • Tyfoid- och paratyfoidfeber, patientinformation 2013-12-13

 • Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), läkarinformation 2015-03-25

 • Vankomycinresistenta enterokocker (VRE), patientinformation 2014-05-09

 • Yersiniainfektion, läkarinformation 2013-12-13

 • Yersiniainfektion, patientinformation 2013-12-13

 
Senast uppdaterad 2016-02-29
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se
Mån - tors 9-17, fre 9-13

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:
Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån - tors 9-15, fre 9-13