Aktuellt

[Error: No property "Body".]


2017-04-26

Centerpartiet föreslår att det ska genomföras en primärvårdsreform

Idag presenterar Centerpartiet förslag som syftar till att öka tillgängligheten till vården. Centerpartiet föreslår att det ska genomföras en primärvårdsreform i Sverige likt den som genomfördes i Norge 2001. Läkarförbundet välkomnar förslaget.

Läs mer
2017-04-24

WMA kritiserar att Turkiet fängslat läkaren Serdar Küni

I en resolution i dag riktar World Medical Association allvarlig kritik mot att Turkiets sedan sex månader håller läkaren Serdar Küni i fängelse. Anledningen är att han vårdat påstådda medlemmar av väpnade kurdiska grupper. 

Läs mer
2017-04-22

Falsk information sprids om Sveriges läkarförbund

Det sprids falsk information om Sveriges läkarförbund, via webbplatsen ”Veterans Today”. Det påstås helt felaktigt att Sveriges läkarförbund står bakom uttalandet om att Vita hjälmarna skulle iscensatt gasattacken som skedde nyligen i Syrien. Det stämmer inte och Sveriges Läkarförbund tar starkt avstånd från dessa påståenden.

Läs mer
2017-04-20

Heidi Stensmyren ny ordförande i WMA:s etikkommitté

I dag, den 20 april, blev Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande, vald till ordförande för Etikkommittén i World Medical Association, WMA. Läkarnas världsvida organisation som samlar över hundra medlemsländer, och representerar fler än 9 miljoner läkare.

Läs mer
2017-04-11

Marina Tuutma är ny ordförande för Svenska Distriktsläkarföreningen

Marina Tuutma, specialist i allmänmedicin från Karlstad, valdes till ny ordförande den 7 april 2017 på Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktige. Hon efterträder därmed Ove Andersson som varit ordförande i åtta år.

Läs mer
2017-04-11

"Barnmorskan är ett hot mot aborträtten"

DEBATT i Aftonbladet: "Som abortsökande ska man inte behöva möta abortmotstånd i vårdsituationen. En patient i Sverige måste kunna lita på att personalen inom sjukvården respekterar dennes val och vårdbehov. Det är ingen rättighet att utbilda sig till gynekolog eller barnmorska, men det är rättighet att få bästa möjliga vård.
Läs debattartikeln i Aftonbladet Debatt, signerad bland annat Heidi Stensmyren.
Läs mer
2017-04-09

Tack för allas förtjänstfulla insatser de senaste dygnen

Ända sedan det ohyggliga terrordådet i fredags har människor visat stor solidaritet, hjälpsamhet och kärlek. Stockholmare har tillsammans med människor i hela Sverige visat att vårt öppna samhälle, vår frihet, är starkt förankrad och vi böjer oss inte för terror och ondska. Dagens kärleksmanifestation på Sergels torg i Stockholm var en tydlig signal – vi står starka och vi gör det tillsammans.

Läs mer
2017-04-06

Läkarförbundet avråder läkare från att delta vid utvisning av asylsökande

World Medical Association, där Läkarförbundet ingår, har i ett uttalande fastslagit att läkare inte ska medverka vid tvångsåtgärder vid utvisningar. 

Läs mer
Senast uppdaterad 2017-10-25