Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) är en yrkesförening inom Läkarförbundet för specialistläkare inom primärvården, främst specialister i allmänmedicin. Föreningen består av ca 5000 specialister och organiseras i 24 lokalavdelningar och en central styrelse.

Vi finns även på Twitter (@svdlf) och Facebook (Svenska Distriktsläkarföreningen).


2018-04-13

Idag valdes nya DLF styrelsen. Vi önskar de lycka till!

DLF styrelse 2018-2019

Anders Larsson, ledamot, Johnny Sternesjö, vice ordförande, Ulrika Taleus, sekreterare, Heiko Botman, ledamot, Staffan Ahlkvist, ledamot, Camilla Sandin Bergh, ledamot, Marina Tuutma, ordförande och Caroline Asplund, kassör, har fått fullmäktigemötets förtroende att leda vår förening kommande året.


2018-04-13  

Läs den exklusiva intervjun med Årets hederspristagare Mikael Hoffmann:

Årets allmänläkarvän - för att hitta nya lösningar tänker jag ofta tvärtom  


Svenska Distriktsläkarföreningen instiftade för några år sedan ett hederspris kallat Årets allmänläkarvän. Mottagare ska vara en person som genom sitt agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård och allmänmedicin.

Mikael Hoffmann

Priset delas i år ut till Mikael Hoffmann, specialist i infektionssjukdomar och klinisk farmakologi samt chef för Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi - NEPI. Mikael Hoffmann är också ordförande för Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, samt ledamot av Läkemedelsverkets vetenskapliga råd för humanläkemedel. Han twittrar som @lakemedel.

Läs mer

 


 Nyheter från Läkarförbundet


​Vårbudgeten: Läkarförbundet välkomnar regeringens satsning på tillgänglighet och personal i vården

- Enbart mer pengar löser dock inte dagens situation med bristande tillgänglighet. Det krävs riktiga långsiktiga reformer. Hela befolkningen måste garanteras en fast läkare, säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Läs mer

​Åtta av tio vill ha fast läkare enligt ny undersökning från Novus

Sveriges läkarförbund har bett Novus fråga drygt 2 000 invider om hur de ser på fast läkare.- Undersökningen visar att sex av tio inte har en fast läkare. Av dem som saknar det vill hela 80 procent ha det, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund. 

Läs mer

DEBATT: Politikerna lovar att rädda primärvården men håller tunt

Medan befolkningen förtvivlat försöker få tid hos en läkare utlovar politiker vårdkontrakt och vårdkontakt. Medan patienten ligger i timmar på en hård brits på akutmottagningen utlovas satsningar på personcentrerad vård. Det utlovas en professionsmiljard, men fortfarande finns ingen tid på vårdcentralen, skriver Heidi Stensmyren i en debattartikel i tidningen Metro idag.

Läs mer

Se Heidi Stensmyren i TV4 Nyhetsmorgon

Stor ökning av sjukskrivningar för utmattningsdepression bland läkare. En undersökning som gjordes förra året av Svenska Ditsriktsläkarföreningen visade att var femte läkare i primärvården har varit sjukskriven på grund av stress. 


Läs mer
Senast uppdaterad 2018-04-16

Kansli

Helena Grönbacke
Box 5610
114 86 Stockholm
E-mail: helena.gronbacke@slf.se
Tel 08-790 33 91

Har du flyttat eller har ny
E-mailadress?
Här kan du anmäla ändrade
uppgifter till Läkarförbundets
medlemsregister

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12