Sjuk- och föräldrapenning

Vi arbetar aktivt för att förbättra våra medlemmars villkor.

Som student riskerar man att hamna i en svår situation om man blir sjuk eller om man får barn och vill ta ut föräldraledighet. 

Läs mer om sjuk och föräldrapenning.

Sveriges läkarförbund Student är medlem i Saco Studentråd. För Saco Studentråd är arbetet med att förbättra studenters socialförsäkringar en högt prioriterad fråga, och 2011 utkom de med skriften Studielinjen, om studenters inkludering i socialförsäkringarna. 2012 kom den 8:e upplagan av Utbildning Straffbart? som pekar på stora brister i studiestöd och trygghetssystem för studenter och doktorander.

2010 tillsatte regeringen en parlamentarisk socialförsäkringsutredning. Slutbetänkandet presenterades i mars 2015. Ledamöter från alla riksdagspartier har jobbat med utredningen under fyra och ett halvt års tid för att hitta överenskommelser. I slutbetänkandet föreslås en rad förändringar i sjukförsäkringen, stödet för återgång i arbete och i arbetslöshetsförsäkringen. Utredningen pekar på problem i dagens system kopplat till studenters sjukskrivning. Den belyser åtgärder som behövs för att täcka de glapp i systemet som hindrar en snabb återgång till studier läs mer.

Senast uppdaterad 2016-02-25