Handledning

God handledning är viktigt under den kliniska delen av utbildningen. Genom förbundets enkät och handledarpris lyfter vi fram handledarens roll.

Ta del av våra tips till dig som läkarstudent när du är ute på sjukhus och vårdcentraler.


Om du har frågor eller har något annat som du vill ta upp med oss, får du gärna kontakta oss.

  • Delta i verksamheten och dess rutiner. Presentera dig för personalen. Du är en viktig del av verksamheten!
  • Sätt tillsammans med din handledare upp mål för placeringen. Planera tiden och be om kontinuerlig återkoppling.
  • Be att få träffa patienten ensam först. Gå sedan igenom anamnes och status tillsammans med din handledare.
  • Diskutera åtgärder, differentialdiagnoser, bedömning och behandling med handledaren.
  • När du genomför ett praktiskt moment är det viktigt att du får den hjälp du behöver. Det är också viktigt att du gör det i din egen takt.
  • När du träffar patienter tillsammans med andra kandidater, tänk på att inte tala sinsemellan – fokus på patienten!
  • Tänk på att allt patientarbete utvecklar dina kliniska kunskaper och ger dig välbehövlig säkerhet inför ditt första läkarvikariat!
  • Se till att du får strukturerad återkoppling på allt arbete, såväl praktiska moment som patientkontakt och journalanteckningar.
  • Ge strukturerad återkoppling på den handledning du fått.
Senast uppdaterad 2016-02-26