Min utbildning

Läroplanerna för läkarutbildningen ser olika ut på universiteten och det kan vara svårt att byta studieort. Läkarförbundet och Sveriges läkarförbund Student arbetar för att underlätta byte av studieort och säkerställa en enhetlig läkarutbildning.

Senast uppdaterad 2016-04-20