Sveriges läkarförbund Students styrelse

Förbundsstyrelsens ledamöter svarar för förbundets verksamhet och är utsedda av fullmäktige.

Förbundsstyrelsen för 2018 valdes på Fullmäktige 19 november 2017.

SLF Student förbundsstyrelse 2018, fr. vänster: Gustaf Kallryd, Anna Waern-Bugge, Luwam Zewenghiel, Niki Shams, Christine Chidiac, Karin Stenvall, André Hermansson, Margareta Bånnsgård, Therese Schagerholm Dahl

SLF Students förbundsstyrelse 2018. Från vänster: Gustaf Kallryd, Anna Waern-Bugge, Luwam Zewenghiel, Niki Shams, Christine Chidiac, Karin Stenvall, André Hermansson, Margareta Bånnsgård, Therese Schagerholm Dahl. Saknas på bild: Theodor Lav.

 

André Hermansson, ordförande
andre.hermansson@slf.se
Karolinska Institutet
Tel: 070-445 67 61 

Luwam Zewenghiel, vice ordförande
luwam.zewenghiel@slf.se
Örebro universitet

Karin Stenvall, ledamot
karin.stenvall@slf.se
Umeå universitet

Therese Schagerholm Dahl, ledamot
therese.s.dahl@slf.se
Uppsala universitet

Christine Chidiac, ledamot
christine.chidiac@slf.se 
Örebro universitet

Anna Waern-Bugge, ledamot
anna.waernbugge@slf.se
Linköpings universitet 

Margareta Bånnsgård, ledamot
margareta.bannsgard@slf.se
Göteborgs universitet

Theodor Lav, ledamot
theodor.lav@slf.se
Lunds universitet  

Niki Shams, ledamot
niki.shams@slf.se
Karolinska Institutet 

Gustaf Kallryd, adjungerad
ordf.utland.student@slf.se
Riga Stradins University

Senast uppdaterad 2018-02-20