Organisation och stadgar

Sveriges läkarförbund Student

 

Fullmäktige

Sveriges läkarförbund students högsta beslutande organ är fullmäktigemötet där fastställs riktlinjerna för förbundets verksamhet. På fullmäktigemötet är lokalavdelningarna representerade i förhållandet till sitt medlemsantal.

Styrelse

Förbundsstyrelsen består av ordförande, vice ordförande och en representant från varje lokalavdelning. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets nationella arbete och samordnar lokalavdelningarnas arbete.

Lokalavdelning

En viktig del av förbundets verksamhet svarar avdelningarna för. De utformar själva sin verksamhet och arbetar med de frågor som är aktuella på orten.

  • information och rekrytering av nya medlemmar
  • bevakar att utbildningen och handledningen håller hög kvalitet
  • kontakter med Läkarförbundets lokalföreningar
  • kontakter med medicinska studieråden/föreningarna.

Ett aktivt arbete lokalt är en förutsättning för våra möjligheter att påverka.

Stadgar

Ladda ned våra stadgar, fastställda på fullmäktige hösten 2017

Senast uppdaterad 2018-03-02