Fullmäktige

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktigemötet. Där fastställs riktlinjerna för verksamheten. På fullmäktigemötet är lokalavdelningarna representerade i förhållande till sitt medlemsantal.

Fullmäktige 2017 18-19 november i Linköping

Senast uppdaterad 2017-11-08