Vikariera som underläkare

För att få vikariera som underläkare måste du klarat de nio första terminerna på läkarprogrammet.

Du ska också klarat av hela kursen inom den specialitet som du ska vikariera inom. Som medicine studerande kan du dock aldrig vikariera inom primärvården.

Som vikarierande underläkare har du i princip samma skyldigheter och ansvar som en legitimerad läkare. Du är skyldig att föra journal, du har personligt ansvar och kan bli anmäld som all annan personal inom hälso- och sjukvården.

Före legitimation är dina befogenheter dock begränsade. Om du arbetar som vikarierande underläkare eller gör AT får du t.ex. endast ordinera och förskriva läkemedel till patienter du vårdar i tjänsten – inte till dig själv, vänner eller familj.

Läkarstudenter från EU -särskilt förordnande

Från och med våren 2012 har även du som studerar till läkare inom hela EU möjlighet att vikariera som underläkare.

Socialstyrelsen gör inför vikariatet en individuell prövning av din utbildning. Det är din arbetsgivare som ansöker hos Socialstyrelsen om det särskilda förordnandet som krävs för vikariatet.

Under våren 2014 har handläggningstiden varit lång för särskilda förordnande. Det är viktigt att ansökan är korrekt och komplett redan när du skickar in den.

Du måste komplettera ansökan med kursplan för din utbildning och eventuella tjänstgöringsintyg från tidigare arbete inom hälso- och sjukvården. Mer information på Socialstyrelsens hemsida

Läs mer om hur du ansöker om särskilt förordnande.

Lön och anställningsvillkor

Lönesättningen är individuell och du har alltid rätt att löneförhandla inför en ny anställning. För underläkarevikarie före avlagd läkarexamen gäller inom landsting/region kollektivavtalet Med stud-avtalet och Allmänna Bestämmelser i vissa delar.

För underläkarvikarie som avlagt läkarexamen gäller kollektivavtalet Specialbestämmelser för läkare och Allmänna Bestämmelser.

Lönenivåerna varierar över landet och vi rekommenderar dig därför att ta kontakt med oss på Läkarförbundet för att få kunskap om hur löneläget ser ut där du sökt vikariat. Läs mer

Läs mer i foldern Läkare innan legitimation. Här hittar du mer information om vad du bör tänka på i din roll som vikarierande underläkare.

Senast uppdaterad 2014-10-07