Vikariera som undersköterska

Många läkarstudenter vikarierar som undersköterskor. Det är ett bra sätt att lära sig förstå mer av hur det patientnära arbetet fortlöper på avdelningen.

Arbetsuppgifter

Vanliga arbetsuppgifter är att ta vissa blodprover, hjälpa till med personlig hygien och måltider, följa patienterna till olika undersökningar etc., beroende på vilken sorts avdelning man arbetar på. Oftast får man gå bredvid en erfaren undersköterska i början, för att lära sig rutinerna. Många blir positivt överraskade av arbetet, därför att de upplever att det är ett mycket bra sätt att få en närmare patientkontakt än man får som läkare.

Vem får arbeta som undersköterska?

Det finns inga enhetliga regler om vem som får arbeta som undersköterska. De flesta som anställs har gått undersköterskeutbildning på vårdgymnasiet. När det är brist på utbildade undersköterskor, till exempel under sommarmånaderna, kan även andra ha möjlighet att få jobb. Många sjuksköterske- och läkarstudenter tar då chansen.

Det finns inga generella regler om hur långt man måste ha gått på läkarutbildningen för att få vikariera som undersköterska. Ofta krävs att man ska ha läst 2-3 år på läkarutbildningen, men olika sjukhus har olika policy, varför det är bäst att själv kontakta den klinik där man vill arbeta.

Lön och anställningsvillkor

Undersköterskor är normalt anslutna till fackförbundet Kommunal. Avtal om lägsta löner sluts lokalt på de olika orterna. Genomsnittslönen för undersköterskor över hela landet var ca 21 000 kronor per månad 2013. Dessutom får man tillägg för obekväm arbetstid, samt semesterersättning. Lönen för semestervikarier ligger naturligtvis lägre än den för utbildade undersköterskor. Vill man veta mer exakt hur mycket man kan tjäna på en viss ort, kan man kontakta det lokala fackförbundet eller fråga personalansvarige på sjukhuset där man vill arbeta.

Arbetstiderna varierar. Dagarna är uppdelade i olika pass, och ofta skiftar man mellan att arbeta dagtid och kvällstid. Ibland erbjuds man även att arbeta natt. Helgarbete är vanligt, men det ger naturligtvis mer pengar.

Senast uppdaterad 2014-10-08