Forska som student

Redan som läkarstudent kan du börja forska. Det kan vara att göra en mindre del i ett större forskningsprojekt. Ibland finns också sommarkurser med forskningsinriktning.

Forska student bildVissa studieorter satsar på att stimulera läkarstudenters forskningsintresse. Du kan då få hjälp att hitta ett lämpligt projekt och finansiering. Ibland finns också möjlighet att antas till forskarutbildningen redan under senare delen av läkarutbildningen.

Även utanför universitetet kan det finnas möjligheter att få arbeta i forskningsprojekt under studietiden. Industrin, kommuner och landsting har ofta egna forsknings- och utvecklingsenheter där läkarstudenter kan få arbeta.

Ett tips är att söka praktikplatser och sommarjobb inom områden som du skulle vilja forska inom. De erfarenheter du gör där kan ge dig inspiration till frågor du vill fördjupa dig i.

Prata med forskarna

Om du är nyfiken på vilka möjligheter som finns att forska under studietiden kan du ta kontakt med din studievägledare, studierektor eller prefekt. Du kan också prata direkt med någon av dina lärare. Det kan dessutom vara bra att prata med några doktorander eller studenter i den grupp du intresserar dig för. De kan berätta mer om hur det är att arbeta i just den gruppen och ge dig värdefulla tips.

Forska direkt efter examen?

Det finns möjlighet att satsa helt på forskarkarriären direkt efter examen eller blanda forskning med kliniskt arbete. Efter examen är du formellt sett behörig att söka till forskarutbildningen. Om du vill satsa på en framtida forskarkarriär och bedriva självständig forskning är det viktigt att vara disputerad. Du gör därför klokt i att försöka bli antagen till en forskarutbildning.

Dina val- och karriärmöjligheter ökar om du också fullgör din AT och ansöker om legitimation. Det kan du göra samtidigt, före eller efter att du går forskarutbildningen.

Senast uppdaterad 2014-10-07