Arbeta utomlands som student

Du kan som läkarstudent, under vissa förutsättningar, arbeta utomlands inom hälso- och sjukvården.

Norge

Medicinstudenter kan söka om norskt läkarförordnande, oberoende av utbildningsland och medborgarskap. Förutsättningen är att man genomfört alla prekliniska delar, att man (som huvudregel) har maximalt ett år kvar till slutexamen och att man kan framlägga sin dokumentation från universitet. Ansökan sändes till Statens Autorisasjonskontor for Helsepersonell. Ansökningshandlingar och information finns på www.safh.no.

Medicinstudenter kan inte få godkännande att arbeta som sjuksköterska men kan ändå söka till exempel ett deltidsjobb med sjuksköterskeuppgifter.

Medinstudenter som tagit läkarexamen kan jobba som läkare med ett annat typ av förordnande än den föregående. Man kan söka licens för att arbeta som läkare utan att göra turnus (AT). Det liknar studentlicensen men gäller färdiga kandidater. Kandidater kan också oavsett utbildningsland och medborgarskap ansöka om turnus-plats i Norge. Förutsättningarna är lika för alla som deltar i utlottningen (inkluderat sökande med norsk utbildning). Sökande tilldelas ett nummer vid en lottdragning. Man får välja en turnus-plats och stad i Norge utifrån vilket nummer man har fått. Licens och ansökning administreras genom SAFH. Lediga anställningar och vikariat annonseras i Tidskrift Den Norske Lægeforening.

Danmark

Medicine studerande som har läst 4,5 år på läkarutbildningen och har klarat av farmakologi- och mikrobiologikurserna har möjlighet att vikariera som läkare i Danmark. Lediga vikariat hittar du på Ugeskrift för Læger.

I Danmark krävs liksom i Norge dispens för att svenskar ska få arbeta som läkare. Svenska läkare bereds normalt inte möjlighet att göra turnus/AT i Danmark.

Ansökan skickas till:
Sundhetsstyrelsen,
Amaliegade 13,
Postboks 2020,
DK-1256 København,
Den­mark.

Läs mer om att arbeta utomlands

Senast uppdaterad 2014-10-07