Arbeta som läkarassistent

läkare vid dator

Läkarassistenter har potential att utgöra en stor tillgång för hälso- och sjukvården. En läkarassistent kan assistera läkare, men utövar inte läkaryrket i formell mening. Det kan ändå vara ett viktigt inslag i förberedelserna inför läkaryrket. Arbetet ska inte förväxlas med vikariat som underläkare, eftersom särskilda krav gäller för sådana vikariat (SOSFS 2000:6).

 

Vem kan arbeta som läkarassistent?

Tjänsten läkarassistent är idag oreglerad och utan tydlig profil. I praktiken brukar två huvudgrupper bli aktuella för anställning som läkarassistenter: läkarstudenter och läkare utbildade utanför EU/EES. Rätt använt är en anställning som läkarassistent en positiv inskolning i arbetet som läkare för läkarstudenter och ett bra integrationssteg för läkare utbildade utanför EU/EES i väntan på svensk legitimation.

 

För rekommendationer vid arbete som läkarassistent se läkarförbundets broschyrer:

 

Senast uppdaterad 2014-10-07