Bli medlem i Sveriges läkarförbund Student

BLI MEDLEM I STUDENTFÖRBUNDET MSF

Som medlem i Sveriges läkarförbund Student är du också medlem i Läkarförbundet och har därför tillgång till en mängd förmåner; till exempel personlig rådgivning av Läkarförbundets jurister och handläggare i frågor som rör din utbildning, yrkesroll och framtida arbetssituation.

Det kostar 250 kr per år att vara medlem. Ansök redan idag!

Kollektivavtal - vad är det?

De viktigaste avtalen mellan arbetstagare och arbetsgivare är kollektivavtalen.
Läs mer på Sacos hemsida


Sveriges läkarförbund Student är läkarstudenternas främsta opinonsbildare och består av engagerade läkarstudenter som för fram din röst.

Sveriges läkarförbund Student arbetar lokalt och även centralt - för att förbättra dina studievillkor. Ju fler vi blir, desto större möjlighet har vi att påverka.

Sveriges läkarförbund Student är studentförbundet inom Sveriges läkarförbund deltar vi i Läkarförbundets olika arbetsgrupper. Där har vi möjlighet att påverka. Dessutom har vi kontakt med utbildningsansvariga, politiker och beslutsfattare.

Senast uppdaterad 2016-08-16