Välkommen till Smittskyddsläkarföreningens hemsida

En ofta efterfrågad information om smittskydd är smittskyddsläkarnas Smittskyddsblad

Smittskyddsläkarnas adresser hittar du under rubriken Smittskyddsenheter.

Smittkyddsläkarnas och Folkhälsomyndighetens dokument Smittsamma sjukdomar.

SMITTSKYDDSLÄKARFÖRENINGENS STYRELSE 
The Swedish Society for Communicable Disease Prevention and Control

Per Follin (ordförande) sedan 2013-10-10
Eva Melander (sekreterare) sedan 2017-10-12
Anders Nystedt  sedan 2017-1012
Thomas Wahlberg  sedan 2016-10-13
Britt Åkerlind sedan 2016-10-13

Senast uppdaterad 2017-12-12
Webmaster: Thomas Wahlberg, Smittskyddsläkare Västra Götaland

E-postadress:
thomas.wahlberg@vgregion.se 

Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12