Geriatriskt forum 2018

13-14:september

Årets geriatriska sammakomst

preliminärt PROGRAM

och 

ANMÄLAN


OBS! Kursen erbjuds som tillägg till anslutande Geriatriskt Forum! 

Fortbildningskurs för ST-läkare

Fokus på friskt och sjukligt åldrande

Tid: Onsdag 12 september 2018 kl 11:30-16:30  

Plats: Stockholms Sjukhem, Magnus Huss aula

Mariebergsgatan 22, Stockholm

Anmälan: Sista anmälningsdag 8 September 2018 till anmalan.sgf@gmail.com

Endast 700 SEK i tillägg till Geriatrikst Forum. Lunch och fika ingår.

 SOSFS 2008:17 delmål 1 och 6 SOSFS 2015:8 delmål C6, C7, C8 och C9 


"Save the Date" alla studierektorer inom geriatrik!

Höstens studierektorsdag kommer att bli torsdagen den 25 oktober 2018 kl 10-15  på Läkaresällskapet i Stockholm!

Det är  alltid trevligt och givande att få höra om goda exempel av olika slag inom ST-utbildningen över landet, så meddela oss gärna så snart som möjligt om ni har något som ni vill berätta om på studierektorsdagen!

Mycket välkomna!

Styrelsen Svensk Geriatrisk Förening

Lena Holmquist Henrikson och Viktoria Bäck Jerlardtz


 

Referat från  Verksamhetschefsdagarna 2018  på Lejondals slott 

 

 


 

 

Kostnadsfri webutbildning lanserad!

 


 

Internatonellt symposium om multisjuiklighet i Stockholm


Multimorbidity research at the cross-roads: developing the evidence for clinical practice and health policy


21-22 Maj 2018 i Stockholm, Nobel ForumNytt för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8


Kompetensbeskrivning för den gemensamma kusnkapbasen för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 är reviderad (2018) och finns nu för hämtning!

Särskilda rekommendationer för ST-tjänstgöring enligt SOSFS 2015:8Defeating Alzheimer’s disease and other dementias:

a priority for European science and society 

 

Prof Bengt Winblad har skrivit en Europeisk plan för vård och forskning kring neurodegenerativa sjukdomar, framförallt Alzheimers sjukdom i form av ett Commission Paper som publicerades i Lancet Neurology i april 2016. Artikel för hämtning

 

 


Läkemedelsbehandling av de mest sjuka äldre

-rekommendationer och råd i kortfattade broschyrer

från Stockholms läns läkemedelskommitté 

och från Region Västmandland

 


Är du i behov av utbildning besök Kunskapsguiden.se

Här finns länkar till flera bra utbildningar för dig som gör ST-tjäntgöring men även för dig som har behov av att uppdatera dina kunskaper! 

Kunskapsguiden är utgiven av Socialstyrelsen i samverkan med

  • Folkhälsomyndigheten
  • Forte
  • Läkemedelsverket
  • Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU
  • Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
  • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV

 

 

 

Webbredaktör Martin Dreilich 

Senast uppdaterad 2018-06-16
Svensk Geriatrisk Förening

är en sammanslutning vars medlemmar har särskilt intresse för geriatrik och gerontologi. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för geriatrik och gerontologi och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för geriatrik.
Läs mer under Stadgar>>

 


Vår medlemstidning


 

Följ EUGMS egen Blog om Geriatrik i Europa!

 


 Bli medlem!

Medlemsavgifter för specialistläkare i geriatrik 550 kr, alla övriga 300 kr.
Du är varmt välkommen som medlem!

Maila dina kontaktuppgifter!

 


 

 

Lokalförening?

Nu finns även information om Geriatrikerföreningen i Stockholm län under fliken Geriatrik i Sverige. Saknar du du information på hemsidan om din lokalförening eller klinik? Maila webredaktör med uppgifter!