Skyddsombud och klinikombud

Kärt barn har många namn. Som läkare och skyddsombud, klinikombud eller arbetsmiljöombud fyller du en viktig roll. Du är arbetstagarnas representant på arbetsplatsen.

Din uppgift är att förhindra olycksfall och ohälsa i arbetet genom att se till att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. Du har möjlighet att påverka. Men för att åstadkomma förbättringar i arbetsmiljön krävs ofta att flera intressenter samverkar.

En viktig uppgift är att delta när saker förändras i verksamheten som till exempel organisation, lokaler eller arbetsmetoder. Du ska också bevaka frågor om arbetstider och psykiska och sociala frågor, till exempel stress. Du bör också delta vid arbetsmiljöronder och vid eventuella arbetsskadeutredningar.

Funktionen skyddsombud finns reglerat i Arbetsmiljölagen (AML) och i Förtroendmannalagen (FML).
Reglerna för skyddsombud är mer omfattande än de regler som gäller för enbart fackligt förtroendevalda. Som skyddsombud har du rätt att få utbildning. Du har också rätt till den tid som uppdraget kräver. Du ska få de handlingar och de upplysningar som behövs för ditt uppdrag.

Läs mer
 • Vem kan bli skyddsombud?

  Skyddsombudens rättigheter gäller först från den dag då arbetsgivaren blivit underrättad om valet. Lokalföreningen ska anmäla val och omval till arbetsgivaren.

 • Vägledning för skyddsombud

  Följande sidor ska i första hand tjäna som vägledning till dig som utsetts till skyddsombud.

 • Arbetsmiljörond

  Arbetsmiljöronden är ett verktyg för att förebygga, uppmärksamma och åtgärda brister i arbetsmiljön. Arbetsmiljön är ett samspel mellan individ och omgivning och kan upplevas olika av olika individer. En arbetsmiljörond skall i första hand genomföras av dem den berör – där finns ofta kunskap och lösningar.

 • Konsekvensbedömning

  När verksamheten förändras är det viktigt att säkerställa en god arbetsmiljö.

 • Samverkan - FAS 05

  Arbetsmiljöfrågor ska bedrivas så nära de som berörs som möjligt. Då tar man tillvara de anställdas kunskap samtidigt som flera blir engagerade i frågorna.

 • Kontaktombud inom privat sjukvård

  Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund.

 • Sexuella trakasserier – vad kan du göra som förtroendevald?

  Hälso- och sjukvården ska vara en trygg och säker plats både för personal och patienter. Sexuella trakasserier förekommer – men ska aldrig accepteras.

 • Suntarbetsliv – stöd i ditt arbete för en frisk arbetsplats

 • Övergripande om skyddsombud

  Saco har gett ut en skrift som ger en övergripande beskrivning av arbetsmiljölagstiftningen med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet och riktar sig till nuvarande och framtida skyddsombud.

 • Arbetsmiljöverket

Senast uppdaterad 2016-10-10
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton