Tillsyn av IVO

Privat verksamma läkare och deras anställda vårdpersonal står i sin yrkesutövning under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

BöckerDen som, för myndighetens räkning, inspekterar privat verksamhet har rätt att få tillträde till mottagningen och att tillfälligt omhänderta handlingar, prover och annat material, som rör verksamheten. Du är skyldig att lämna det biträde som behövs.

Du som privatläkare ska fortlöpande bedriva systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Vid nyetablering, avveckling eller om du flyttar verksamheten ska anmälan göras till IVO.

Läs mer på IVOs hemsida

Patientsäkerhetsberättelse

Enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, ska vårdgivare/privata vårdgivare, dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en patientsäkerhetsberättelse. Berättelsen ska skrivas senast den 1 mars varje år och ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den.
Syftet med patientsäkerhetsberättelsen är:

  • Vårdgivaren får bättre kontroll över verksamhetens patientsäkerhetsarbete.
  • IVO kan lättare utföra sin tillsyn av verksamheten. 
Senast uppdaterad 2015-02-12
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton