Ekonomi och försäkringar för läkare med eget företag

Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att känna till vilka regler som gäller så att du inte behöver ta någon ekonomisk risk. Enligt patientskadelagen (1996:799) måste du ha en patientförsäkring.

Yrkesförsäkring

Yrkesförsäkringen finns i olika kategorier beroende på om du som läkare arbetar som AT-läkare, anställd legitimerad läkare eller företagare. Försäkringen innehåller bland annat en ansvarsförsäkring, patientförsäkring och rättsskyddsförsäkring. Läs mer hos Folksam om yrkesförsäkringen

Praktikförsäkring

Praktikförsäkring är speciellt anpassad för läkare som är företagare med egen praktik. Försäkringen är uppbyggd som ett grundpaket och kan enkelt byggas på med tilläggsförsäkringar efter behov. Läs mer hos Folksam om praktikförsäkringen

Avtalsreglerade försäkringar

Som arbetsgivare måste du också tänka på att teckna avtalsreglerade försäkringar för anställda.

Tjänstepension och försäkringsskydd för egenföretagare

Företagare som tecknar kollektivavtalat skydd för sina anställda enligt de landstingskommunala försäkringarna ska från den 1 januari 2013 själv kunna omfattas av motsvarande försäkringsskydd. Det gäller avtalsgruppsjukförsäkring (AGS-KL) och Avgiftsbefrielseförsäkring för tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Pensionsnämnden för KAP-KL kan godkänna företagare som är verksam i företaget att omfattas av tjänstepensionsavtalet KAP-KL.

Vad passar din verksamhet?

Kontakta Folksam för mer information och hjälp att välja de försäkringar som passar din verksamhet.

Senast uppdaterad 2014-03-26
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12