Dom Högsta förvaltningsdomstolen (2 februari 2018) - ersättningsetablering

En privatläkare på nationella taxan har fått rätt i högsta instans vad gäller möjligheten att sälja (ersättningsetablera) sin läkarmottagning i Stockholm. Läkaren är ortoped och försökte sälja sin mottagning under 2016 där Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattade beslut om avslag, detta med motiveringen att det finns vårdval inom ortopedi inom SLL.

Enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning anges att för att samverkansavtal ska kunna ingås med en sökande får denne inte ha rätt till offentlig ersättning för sina hälso- och sjukvårdstjänster, dvs att inte vårdval finns inom den specialitet läkaren verkar inom.

Domstolen bedömde att förfrågningsunderlaget Vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi ställde sådana krav som inte sökande läkare skulle ha möjlighet att uppfylla utan viss anpassning av verksamheten. Domstolen bedömde att den mottagning som köparen skulle ta över, var väsenskild från den ensampraktik som frågan om ersättningsetablering gäller. Därför bedömdes att den sökande felaktigt uteslutits från att ingå samverkansavtal med landstinget och förfarandet därför ska rättas genom att den sökande får teckna samverkansavtal med landstinget, detta oavsett vårdval.

Domen öppnar upp för främst de ortopeder som har för avsikt att sälja sina etableringar inom SLL.

Senast uppdaterad 2018-02-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12