Egenföretagare

Läkarförbundet stödjer dig som är eller vill bli egenföretagare.

Du som är medlem har möjlighet till rådgivning. Förbundet påverkar också förutsättningarna för dig som egenföretagare genom vårt påverkansarbete och kontakter med politiker och myndigheter.

Driftsformer

Det finns flera olika driftsformer för att driva och arbeta som egenföretagande läkare.

Är du arbetsgivare?

Om du har anställd personal i din verksamhet rekommenderar Läkarförbundet dig att vara medlem i en arbetsgivarorganisation, där du kan få råd i din arbetsgivarroll.

Privatläkarföreningen

Är du privatpraktiker eller funderar på att starta eget? Vänd dig till Svenska Privatläkarföreningen.  Läs mer> 

Aktuellt för egenföretagare
 • Dom Högsta förvaltningsdomstolen (2 februari 2018) - ersättningsetablering

  En privatläkare på nationella taxan har fått rätt i högsta instans vad gäller möjligheten att sälja (ersättningsetablera) sin läkarmottagning i Stockholm. Läkaren är ortoped och försökte sälja sin mottagning under 2016 där Hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattade beslut om avslag, detta med motiveringen att det finns vårdval inom ortopedi inom SLL.

 • Höjning - nationella taxan 2018

  En höjning av arvodesnivåerna har skett för 2018 på 1,95 % enligt överenskommelse mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 • Starta eget-kurs 18 april

  Läkarförbundet arrangerar en kurs för dig som funderar på att starta eget eller kanske precis har startat egen verksamhet.

 • Beskattning av ersättningsetablering

  Dom från Högsta förvaltningsdomstolen gällande rättsläget vid ersättningsetablering och beskattning av näringsverksamhet.

 • Möjligt att ersättningsetablera inom allmän medicin i Stockholm

  I april 2015 meddelades två domar från Förvaltningsrätten i Stockholm (gällde samma sakfråga) att man som specialist inom allmän medicin ska få möjlighet att sälja sin etablering.

1 2
Senast uppdaterad 2016-11-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12