Utbildnings- och forskningspolitik

Läkarförbundet verkar för att läkarnas grundutbildning, allmäntjänstgöring och specialiseringstjänstgöring ska vara av hög kvalitet, och att varje del av utbildningen ska bygga vidare på redan inhämtad kunskap och kompetens. Färdiga specialister ska ha god tillgång till fortbildning och det ska vara möjligt att kombinera forskning och kliniskt arbete.

I dag är den svenska grundutbildningen för läkare 11 terminer lång, och följs av en allmäntjänstgöring (AT) på minst 18 månader innan legitimation. Därefter krävs minst fem års specialiseringstjänstgöring (ST) innan specialistkompetens uppnås.

Väntetiderna för att göra AT är idag långa och det går ofta en period även mellan AT och ST. Sammantaget gör detta att vägen till specialistkompetens i Sverige är betydligt längre än i många andra länder, och att det dröjer onödigt länge att uppnå den specialistkompetens som sjukvården efterfrågar.

Läkarförbundet vill därför att läkarnas grundutbildning utformas så att den kan leda direkt till legitimation, och att AT ersätts av en handledd introduktionstjänstgöring som ligger efter legitimationstillfället och utgör en brygga till den fortsatta specialiseringstjänstgöringen. Tjänstgöringen bör vara målstyrd och fokusera på generella breda kompetenser och vårdens breda uppdrag snarare än på specifika specialiteter.

Läkare måste få möjlighet till fortbildning under hela yrkeskarriären för att ta till sig ny kunskap och tillsammans med kollegor förbättra diagnostik och behandling. Det måste också vara möjligt att kombinera kliniskt arbete och forskning.

En sammanhållen väg till specialistkompetens

Den absoluta merparten av länderna inom EU/EES har idag en sexårig läkarutbildning som leder direkt till legitimation. Norge, Finland och Polen, som vi har stort utbyte med, har nyligen förändrat sina system i denna riktning. Den svenska läkarutbildningen blir dock internationellt gångbar först efter fullgjord AT, i snitt 2-3 år efter avlagd examen.

Att AT ligger innan legitimation gör också att de läkare som kommer till Sverige med utbildning och legitimation från ett annat EU/EES-land går miste om en viktig introduktion till svensk sjukvård. Deras inträde på den svenska arbetsmarknaden försvåras och fördröjs kraftigt av detta.

Läkarförbundet vill därför att läkarnas grundutbildning utformas så att den kan leda direkt till legitimation, och att AT ersätts av en handledd introduktionstjänstgöring som ligger efter legitimationstillfället och utgör en brygga till den fortsatta specialiseringstjänstgöringen.

Tjänstgöringen bör vara målstyrd och fokusera på generella breda kompetenser och vårdens breda uppdrag snarare än på specifika specialiteter.

Målen för läkarnas grundutbildning, introduktionstjänstgöring och specialiseringstjänstgöring bör vara avstämda så att de bygger vidare på varandra med en tydligare progression än vad som är fallet idag.

Läs mer
- Läkarförbundets remissvar på Läkarutbildningsutredningen Gå till
- En modern akademisk läkarutbildning Gå till

Senast uppdaterad 2016-10-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12