Yttrande över Remiss AFS 201X:X Smittrisker

Stockholm 2018-01-02
Remiss: AFS 201X:X Smnittrisker
Till: Arbetsmiljöverket

Kommunal, Fysioterapeuterna, Vårdförbundet samt Sveriges Läkarförbund har beretts möjlighet att yttra sig över förslag till föreskrifter om smittrisker, AFS 201X:X Smittrisker, och lämnar härmed ett gemensamt remissvar. 

Läs yttrandet i sin helhet (pdf)

Senast uppdaterad 2018-01-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12