Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede

Stockholm 2018-01-08
Till: Saco
Remiss: Sjukpenninggrundande inkomst för företagare under företagets uppbyggnadsskede
AJ-nr 1/2018

Sveriges läkarförbund har fått ovanstående förslag på remiss och vill lämna följande synpunkter. 

Det föreslås att den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) för den eller de personer som startar ett aktiebolag under uppbyggnadsskedet av det nystartade företaget ska beräknas på samma sätt som redan gäller vid start av enskild näringsverksamhet och handelsbolag. Dessutom föreslås att tidsramen som räknas som uppbyggnadsskede förlängs från 24 till 36 månader. 

Sveriges läkarförbund är positiva till förslagen. Det finns ett behov av ökad social trygghet exempelvis vid sjukdom och föräldraskap för företagets företrädare under uppbyggnadsskedet. Det är även eftersträvansvärt att företagsformer behandlas lika, inte minst när det gäller sociala förmåner. Sveriges läkarförbund välkomnar därför de föreslagna ändringarna. 

Med vänlig hälsning 
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och Juridik 

Sven Söderberg, Ordförande i Sveriges Privatläkarförening

Mia Wallgren, Handläggare 

Senast uppdaterad 2018-01-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12